Skip to Content

Páchatelia priestupkov riešených mestskou políciou v roku 2012

V rámci objasňovania a dokumentovania priestupkov a trestných činov Mestská polícia Hnúšťa v kalendárnom roku 2012 usvedčila 1316 (rok 2011 - 1741)páchateľov a delikventov, z čoho 966(rok 2011 - 1351) bolo mužov a 350 žien (rok 2011 – 390).
Z uvedeného počtu páchateľov bolo 16páchateľov trestných činov (rok 2011 – 32 páchateľov), 514páchateľov(rok 2011 – 737)priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 62 páchateľov(rok 2011 - 77) majetkových priestupkov, 802(rok 2011 - 881 páchateľov) iných priestupkov a 18(rok 2011 - 14) závadových osôb (osoby na úteku, narkomani, extrémisti, neonacisti, prostitútky).
V kalendárnom roku 2012 bolo z dopravných priestupkov usvedčených 514 páchateľov (rok 2011 - 737 páchateľov), z toho 411 mužov (rok 2011 - 595 mužov)a 103 žien(rok 2011 - 142 žien). Vo všetkých prípadoch boli páchateľmi dospelé osoby. V roku 2012 bol zaznamenaný pokles páchateľov dopravných priestupkov v porovnaní s rokom 2011 o 223.
 
Príslušníci MsP v kalendárnom roku 2012 usvedčili 802 páchateľov(rok 2011 - 1004 páchateľov) trestných činov, majetkových priestupkov, iných priestupkov a deliktov (okrem dopravných priestupkov). Z uvedeného počtu bolo usvedčených 555 mužov a 247 žien(rok 2011 - 756 mužov a 248 žien).
Z hľadiska vekového zloženia páchateľov, okrem dopravných priestupkov bolo 134 maloletých páchateľov do 15 rokov (rok 2011 – 153 maloletých). Maloletí páchatelia tvorili 16,71% (rok 2011 - 15,24 %)z celkového počtu páchateľov. Mladistvých páchateľov od 15 do 18 rokov bolo 90 (rok 2011 - 169), čo predstavuje 11,22%(rok 2011 - 16,83 %).Zvyšný počet páchateľov, teda 578 (rok 2011 - 682)tvorili dospelí nad 18 rokov, čo je 72,07%(rok 2011 - 67, 93 %).
 
V kalendárnom roku 2012 príslušníci Mestskej polície predviedli 3 ( rok 2011 - 8) hľadané osoby v pátraní, zadržali 2 (rok 2011 - 5)páchateľov trestných činov priamo na mieste, na osobnej slobode obmedzili a predviedli 16 (rok 2011 - 21)osôb pristihnutých pri páchaní priestupku. Policajti vykonali kontrolu totožnosti 1592 (rok 2011 - 1949) osôb.Mestskí policajti vykonali 14 (rok 2011 - 34) služobných zákrokov proti páchateľom deliktov. 16 páchateľov (rok 2011 - 34) bolo obmedzených na osobnej slobode, z toho 16 (rok 2011 - 32) bolo predvedených na útvar mestskej polície a 0 (rok 2011 - 2) na útvary Policajného zboru. V 4 (rok 2011 - 15) prípadoch bolo nevyhnutné použiť donucovacie prostriedky. Len v 1 (rok 2011 - 6) prípade došlo ku zraneniu osoby proti ktorej boli donucovacie prostriedky použité. V žiadnom prípade (rok 2011 - 3) nedošlo k útoku na príslušníka MsP. V žiadnom prípade (rok 2011 - 3 prípady) nedošlo pri zákroku k zraneniu policajta. V žiadnom prípade (v roku 2011 v jednom prípade) došlo pri zákroku k poškodeniu majetku.
Páchateľom bolo odňatých 12 vecí (rok 2011 - 23) použitých pri páchaní priestupkov a trestných činov, resp. pochádzajúcich z trestnej činnosti.
 
 
 
náčelník MsP:
Milan Migaľa

 

 

Komentáre

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Citujem z článku: "18

Citujem z článku: "18 závadových osôb (..., neonacisti, prostitútky)"

Otázka: Fotky by neboli?X