Skip to Content

Zoznam neplatičov 2012

Mesto Hnúšťa ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe § 52 ods. (2) písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po splnení zákonom stanovených podmienok zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2012. Zverejňovanie neplatičov sa riadi zákonom o správe daní a poplatkov a týkať sa bude dlžníkov, ktorých dlžná suma v prípade fyzických osôb presahuje 160 eur a v prípade právnických osôb 1600 eur.

Komentáre

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Mal by sa zverejniť aj zoznam

Mal by sa zverejniť aj zoznam platičov za psov. Podľa toho sa dá zistiť, kto psa vlastní a nemá ho nahláseného a neplatí za neho- len znečisťuje výkalmi životné prostredie.

Nie zlý nápad?

Nie zlý nápad?

Dobrý nápad lebo toho

Dobrý nápad lebo toho svinstva vonku je až priveľa.Najhoršie bude až zmizne sneh a po vysušení to rozfúka vietor a potom dostanú alergie aj tí čo ju ešte nemajú a možu sa podakovat psíčkárom,čágo belo.....

A ake su dalej postupy? do

A ake su dalej postupy? do kedy sa budeme prizerat na neplaticov? lenze ako pozeram su to zvucne mena nasich spoluobcanov, a ozvat sa znamena diskriminacia

Viete ako sa vymáhajú

Viete ako sa vymáhajú nedoplatky a nahrádza výpadok týchto príjmov? No predsa tak, že zvýšia ostatným platičom tarifu :D

Všetkým čo sú tu uvedení je

Všetkým čo sú tu uvedení je to absolútne jedno, že majú dlhy voči mestu a že sú vycapení ako neplatiči. Ešte keby s tým niekto niečo robil, začal to vymáhať, tak nepoviem nič, ale toto zverejňovanie je úplne zbytočné ak sa vo veciach nič nekoná. Na čo má mesto právnika a tie panie čo sedia na MÚ? Tak nech píšu výzvy na zaplatenie a nech exekuujú! Nie len sedieť a písať zoznamy!
Keby sa radšej mesto staralo o chodníky a cesty, veď ľudia sa korčuľujú doslova, Klokočova ulica to je totálne klzisko!!! Neupravené zľadovatelé chodníky, aktivační pracovníci viac fajčia a pijú víno ako robia!
Hanba celému mestu!
Verím,že sa raz nájde niekto, koho táto situácia tak dožerie, že sa s mestom bude súdiť, ak si spôsobí na tých ukážkových chodníkoch zranenie, ktoré bude mať trvalé následky. Večne to ľudia prehliadať nebudú! Iba ak sú naozaj všetci takí obmedzení ako sa o Hnúšťancoch hovorí...........

Dnes si zas pre zmenu môžeš

Dnes si zas pre zmenu môžeš opásať plávacie koleso... Aká hanba proti počasiu??? Dylinko...

Mesto dvíha tlak týmto

Mesto dvíha tlak týmto zoznamom, veď sú tam tie isté mená ako vlani. Neplatiči nezaplatili, nezaplatia a nebudú platiť, ale sa nám vysmievajú a sú hrdí na to že sú na internete.

Poplatky za Komunálny odpad

Poplatky za Komunálny odpad pre rok 2012 boli nasledovné :
FO v bytových domoch 0,055 €/deň….............. 20,13 € /rok/osoba
FO v rodinných domoch 0,050 €/deň ….............. 18,30 € /rok/osoba
PO 0,096 €/deň ….............. 35,13 € /rok/osoba/zamestnanec/stolička

V roku 2012 bolo vydaných 2 979 výmerov v sume 181.555,83 €, z toho pre PO - 192 výmerov v sume 56.538,39 €, pre FO - 2 787 výmerov v sume 125.017,44 €.
Platby za rok 2012: 154.672,11 € z toho : FO 101.201,78 € z toho rok 2012 85.415,82 €, PO 53.470,33 € z toho rok 2012 53.270,33 €. Za rok 2012 boli platby za komunálny odpad plnené u FO na 68,32 %, u PO na 94,22 %.
Z poplatku za komunálny odpad sa osobitne evidovala platba v bytovkách, kde obyvatelia platili aj za opravu kontajnerov. Za rok 2012 zo sumy 53.575,67 € je to 4.869,99 €, čo tvorí 9,09%.
Z nedoplatku za rok 2012 vo výške 45.083,66 € väčšinu tvoria neplatiči sociálne slabí, od ktorých sme ani v minulosti nedoplatky nemohli vymôcť a tí, ktorí si platby nechávajú na január nasledujúceho roka.

Nedoplatky za TKO sú v celkovej výške 207.309,50 €, z toho : FO 168.919,91 €, PO 38.389,59 €
počet rok suma
214 2002 7585,60
20 2002 10278,43
90 2003 4872,85
183 2004 8137,85
200 2005 11347,19
217 2006 17415,37
230 2007 18038,12
229 2008 20031,81
245 2009 19835,24
319 2010 20310,14
417 2011 24373,24
834 2012 45083,66
Z toho rok 2012 FO : 39.601,62 €, PO: 3.268,06 €

Nedoplatky za KO sú od neplatičov vymáhané výzvami a exekúciou.
Z uvedeného je vidno, že tých, ktorí uhrádzajú poplatok v januári budúceho roka je dosť značné číslo. Tieto poplatky sa obyvateľom darí uhrádzať prostredníctvom výmerov. V roku 2012 bolo zaslaných 212 výziev, na základe ktorých bolo uhradených 12.424,78 €. Vystavených bolo 48 exekučných rozhodnutí na celkovú sumu 5.493,05 €, z ktorých bolo uhradených 2.931,44 €. Exekúcie boli vystavené hlavne na tých dlžníkov, ktorí sú zamestnaní, prípadne poberajú dôchodky z sociálnej poisťovne. V mnohých prípadoch bolo mesto neúspešné, pretože občania často menili zamestnanie, bydlisko, prípadne výška mzdy alebo dôchodku neumožnila vykonať zrážky a tým aj úhradu našich pohľadávok. Najväčšie pohľadávky sú u občanov, ktorí sú sociálne slabší, s vyšším počtom detí (s početnými rodinami), poberajú sociálnu dávku, na ktorú mesto nemôže uvaliť exekúciu. Mesto pristúpilo aj takým opatreniam, že na aktivačné práce sú prijímaní len tí občania, ktorí v splátkach splácajú dlžobu.
Mesto Hnúšťa v zmysle VZN znížilo alebo odpustilo poplatky FO za kalendárne dni, počas ktorých bolo preukázané, že sa v meste nezdržovali, čo je asi 14. tis. €.
*/ FO – fyzické osoby, PO – právnické osoby
Vymáhanie nedoplatkov nie je jednoduché. Mesto robí všetky možné kroky, aby nedoplatky riešilo. Napriek skepticizmu prispievateľov, sa nám v minulom roku podarilo aj uverejnením tohto zoznamu vymôcť cca 9.360 €, a od 18.2 po 25.2. prišli svoj dlh vyplatiť dvaja dlžníci svoj nedoplatok vo výškach 184,60 a 602,84 €. Dúfajme, že nájdu nasledovníkov.
Oľga Maciaková, prednostka úradu.

Už nepatrím medzi

Už nepatrím medzi neplatičov,ale neviem bohužiaľ nájsť niekoho kto by si našiel čas ma z tohoto zoznamu vymazal,moje pokusy ,ktorých bolo X,ostali bez odozvy,no hádam sa raz dočkám,s pozdravom

Vážená pani Sajdáková, zoznam

Vážená pani Sajdáková, zoznam neplatičov sa zverejňuje jeden krát do roka v zmysle zákona vždy k 31.decembru minulého roka, aktualizuje sa jeden krát polročne, t.j. ak sa nemýlim k 30.6. aktuálneho roka. Pri Vašej návšteve u mňa na úrade som Vám to osobne oznámila. Mimochodom, Váš dlh určite nevznikol omylom, kedže bol tak vysoký, neplnili ste si svoje povinnosti najmenej niekoľko rokov. Tak prosím vydržte do júna, zo zoznamu Vás vymažeme. Ďakujem za porozumenie.
Oľga Maciaková, prednostka úradu

Nie,moj dlh nevznikol

Nie,moj dlh nevznikol omylom,vznikol len z toho dovodu,že som na to jednoducho nemala financie,bohužiaľ,takže samozrejme vydržím,Dakujem za odpoved.

Ešte dlho musím čakať?Je

Ešte dlho musím čakať?Je júl.Dakujem,

Silvinka, musíš si počkať na

Silvinka, musíš si počkať na aktualizovaný zoznam neplatičov, ktorý zverejní mesto opäť o rok. Žiaľ, taký je zákon. Súdružka prednostka MsNV Maciaková ti to prekvapivo vysvetlila správne.

no neviem či mi tto

no neviem či mi tto vysvetlila správne,ked mi napísala,že v júni ma odtiaľ vymaže,ale čo už,vydržím,zákon je zákon,no,...

Nepozorne to mám prečítané.

Nepozorne to mám prečítané. Súdružka prednostka MsNV to predsa nevysvetlila správne, zoznamy neplatičov sa v zmysle zákona uverejňujú iba raz ročne. Takže ako som napísal, aktualizovať sa bude zrejme až o rok. Keby to bolo tak ako píše súdružka prednostka, zoznam by už mal byť dávno aktualizovaný a keďže nie je, mohla by si mesto žalovať. Žiaľ nemôžeš, nie je nato zákonný nárok.

Arogantnejšie to určite

Arogantnejšie to určite nešlo!!

Trapné komenty, splň si

Trapné komenty, splň si povinnosť a nebudeš mať problém, ja toto zverejňovanie schvaľujem. Len tak ďalej

Niekto je naučený hádzať vinu

Niekto je naučený hádzať vinu na iných alebo na niečo. Je to veľmi pohodlné. Ale pravda je taká, že za to, že si tu uvedená a v takej spoločnosti si môžeš len a len sama. Kto si svoje povinnosti plní, zverejňovanie schvaľuje.

Ja ho schvaľujem,nič proti

Ja ho schvaľujem,nič proti tomu nemám,hlavne neodsudzuj a aspon sa podpíš.

Nie, táto diskusia vyššie nie

Nie, táto diskusia vyššie nie je o podpisovani sa! Snažíš sa vnútiť pocit zodpovednosti za chybu na niekoho iného. Neporušuj nič a nebudeš musieť primitívne útočiť na ostatných, podstatne zodpovednejších.

Máš pravdu,pekný deň.

Máš pravdu,pekný deň.

...nie všetci platia za psov

...nie všetci platia za psov to je jasné a udávať sa ľudom asi nechce,ale keby si za psom aspon pozbierali výkaly...X