Skip to Content

Vážení priatelia športu,

V mene členov Bedmintonového klubu pri GMH v Hnúšti si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o poskytnutie finančnej pomoci formou darovania 2% dane.
2% dane použijeme na zabezpečenie chodu bedmintonového klubu a veríme, že vytvoríme podmienky pre lepšie spropagovanie tohto krásneho športu medzi širokou verejnosťou.
Údaje na poskytnutie 2% dane :
Obch.meno: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Mateja Hrebendu
Sídlo : Hnúšťa, Hlavná 431, 98112.
Právna forma : združenie.
IČO: 17319617/2736
Za podporu ďakujeme !X