Skip to Content

Získali sme počítač KidSmart

V septembri sa naša MŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti výtvarnými prácami detí zapojila do súťaže spoločnosti IBM Slovensko o detský počítač. O tom, ktoré materské škôlky počítače KidSmart Early Learning získajú sa rozhodlo vo verejnom hlasovaní ľudí z celého Slovenska na Facebooku . Všetkým vám, ktorí ste za výtvarné práce našich detí hlasovali veľmi pekne ďakujeme, lebo aj vy ste prispeli k tomu, že sme počítačovú zostavu IBM KidSmart Young Explorer - Mladý bádateľ do našej MŠ získali.

Keď hovoríme o počítači v spojení s deťmi, väčšinou ho vnímame ako prostriedok
na odreagovanie a pobavenie sa – teda ako hračku.
Projekt KidSmart sa naopak snaží ukázať počítač ako nástroj rozvoja dieťaťa – ako špecifickú vyučovaciu pomôcku.
KidSmart Center je vlastne plastové pracovisko, predstavujúce pracovnú dosku ( dotyková klávesnica a detská myš) a zabudovaný monitor. V uzatvárateľnej skrinke je umiestnený výkonný počítač. Výukový softvér je prispôsobený pre deti predškolského veku a je zameraný hlavne na rozvoj tvorivosti, fantázie, logického myslenia, základov matematiky. Tiež sa dá využívať pre rozvoj spolupráce detí
v skupine, k preklenutiu rozdielov detí so zvláštnymi potrebami...
V našej materskej škole sa denno denne snažíme o skvalitnenie a spestrenie výučby a práve prácou detí s počítačom KidSmart chceme stimulovať u detí rozvoj ich kreativity, jazykových znalostí a rozvinúť základy počítačovej gramotnosti. Deti tak nastúpia do základnej školy s lepšími vedomosťami a skúsenosťami, ktoré v procese výučby využijú pre svoj ďalší rast.
Získaním počítača KidSmart sa významne rozšírilo spektrum výchovno-vzdelávacích metód na našej materskej škole.

Terézia Berčíková
riaditeľka školy

2013-msnr-kidsmartObrazok1
2013-msnr-kidsmartObrazok5
2013-msnr-kidsmartObrazok2
2013-msnr-kidsmartObrazok6
2013-msnr-kidsmartObrazok7
2013-msnr-kidsmartObrazok9
2013-msnr-kidsmartSAM_8547
2013-msnr-kidsmartSAM_8518


X