Skip to Content

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V MESTE HNÚŠŤA 15. 11. 2014 - primátor

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V MESTE HNÚŠŤA 15. 11. 2014 - primátor

67 Ján Antal Ing.
1119 Michal Bagačka Mgr.
151 Július Barič Ing.
27 Ján Chovanec JUDr.
293 Danka Kiráľová Ing.,MPH
209 Marian Petrok Mgr.
499 Martin Pliešovský Mgr.

Podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ustanovenia § 45 Uverejnenie výsledkov volieb Mestská volebná komisia v Hnúšti uverejňuje spôsobom v mieste obvyklým bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb v meste výsledky volieb do mestského zastupiteľstva a výsledky volieb primátora mesta.X