Skip to Content

Partner pri realizovaní regionálneho rozvoja – RRA Hnúšťa

Agentúra pre rozvoj Gemera je regionálna rozvojová agentúra sídliaca v Hnúšti. Sme členom Integrovanie siete regionálnych rozvojových agentúr.

7 princípov Agentúry pre rozvoj Gemera/ RRA Hnúšťa/

  1. Regionalita - Naše aktivity sa realizujú smerom do regiónu.
  2. Globálnosť - Myslíme lokálne a naše aktivity majú globálny dopad.
  3. Skúsenosti - Máme dlhoročné skúsenosti s prípravami strategických dokumentov (PHSR) a projektov z EU a iných fondov
  4. Profesionalita - Sme vyškolení profesionáli a Vaši partneri pri rozvoji regiónu
  5. Informovanosť - Je naším poslaním aj silnou stránkou.Ročne podávame obciam, školám podnikateľom a iným subjektom pravidelné informácie pomocou newsletrow, osobne aj telefonicky.
  6. Partnerstvá - Budujeme a sprostedkujeme partnerstvá na všetkých úrovniach aj sektoroch.
  7. Vzdelávanie - Sme profesionáli v oblasti vzdelávania, vzdelávacích aktivít. Organizujeme školenia, workshopy a konferencie za účelom rozvoja regiónu.

Agentúra pre rozvoj Gemera - RRA Hnúšťa
Regionálna pobočka EURODESK

Vansovej 711
981 01 Hnúšťa
Slovakia

Tel.: 00421 948 001 079
Web: www.rozvojgemera.skX