Skip to Content

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva 2014-2018

 {zasadnutia-msz.png}

Poznámka: Všetky platné dokumenty sú k dispozícii na MsÚ.X