Skip to Content

Úspešné finále žiakov ZUŠ

V septembri 2014 sa žiaci ZUŠ na celom Slovensku a ich učitelia zapojili do XVII. ročníka vedomostnej súťaže z predmetu hudobná náuka Hnúšťanský akord. Absolvovaním okresných a krajských kôl v priebehu mesiacov december a február sa do celoslovenského kola postupne prebojovalo 20 družstiev 14-tich ZUŠ zo 7 krajov Slovenska.
Príchodom jari sa už tradične napĺňa hnúšťanský Robotnícky dom a Penzión v Kokave nad Rimavicou súťažiacimi, účastníkmi i vzácnymi hosťami a nebolo to ináč ani tento rok.

V nedeľu, 22. marca 2015 popoludní sa v rámci zahrievacieho kola družstvá stretli s prof. Jurajom Hatríkom a muzikologičkou Evou Čunderlíkovou. Slovenské ľudové hádanky a výrazové prostriedky hudby boli hlavnou myšlienkou aktivity, v ktorej sa priraďoval text k počutým motívom a hádali hádanky súvisiace s prírodou. Titul MuMudr a Cenu prof. Juraja Hatríka získali družstvá zo ZUŠ Sereď a ZUŠ Trstená.
Podvečer súťažiacim a hosťom spríjemnil slovenský husľový virtuóz Peter Michalica a klaviristka Viera Bartošová. Tóny skladateľov rôznych hudobných období a štýlov zaplnili koncertnú miestnosť v ZUŠ Hnúšťa. Pútavé sprievodné slovo, zaujímavý výber skladieb a majstrovský výkon našich hostí zmiernili únavu z niekoľkohodinového cestovania a pozitívne naladili víťazov krajských kôl súťaže.
Pondelok už patril samostnej súťaži. Po slávnostnom otvorení primátorom mesta a poslancom NR SR Mgr. Michalom Bagačkom a učiteľkou Mgr.Gabrielou Füssyovou súťažiace družstvá troch kategórií postupne riešili úlohy. Ich správnosť hodnotila odborná komisia, ktorej predsedala PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD. Aj keď tesné bodové rozdiely držali v napätí súťažné družstvá i ich vyučujúcich počas štyroch rôznych oblastí hudobného umenia, nakoniec sa poradie umiestnených vykrištalizovalo a s hlavnou cenou – Cenou Prof. Jána Valacha domov cestovali družstvá zo ZUŠ Široké (A kat.) a ZUŠ Sereď (B, C kat.)
I touto cestou gratulujeme všetkým oceneným a ďakujeme členom organizačného výboru, členom odbornej komisie, MsÚ Hnúšťa, personálu hotela Robotnícky dom a Penziónu Kokava nad Rimavicou, Ing. Pavlovi Košarníkovi, Alene Bálintovej a RZ pri ZUŠ Hnúšťa za spoluprácu a pomoc pri prípravách i samotnej realizácii tohto jedinečného podujatia.

Mgr. G. Füssyová
ZUŠ Hnúšťa

On line záznam je možné nájsť na internetovej stránke: http://hnustansky-akord.info

Umiestnenie družstiev a získané počty bodov zo  485 možných:
 
A kategória :
1. miesto – ZUŠ Široké                          385 b                    Monika Iskrová
2. miesto – ZUŠ Sereď       380 b                    Eva Siveková
3. miesto – ZUŠ Levice                            375 b                   Darina Tóthová
4. miesto - ZUŠ Rimavská Sobota            350 b                    Eva Čarnoká
ZUŠ Spišská Nová Ves           350 b                    Stanislav Dvorský
5. miesto - ZUŠ Tvrdošín         315 b                    Katarína Zuberská
6. miesto – ZUŠ Vrbenského, BA             280 b                    Oľga Duchová

 
 B kategória:
1. miesto – ZUŠ Sereď                            405 b                      Eva Siveková
2. miesto – ZUŠ Krupina                        400 b                      Monika Jalšovská
3. miesto – ZUŠ Martin                          375 b                      Galina Lepiešová
4. miesto – ZUŠ Lipany           370 b                      Katarína Baňasová
5. miesto – ZUŠ Spišská Nová Ves            365 b                      Stanislav Dvorský
6. miesto – ZUŠ Levice                              310 b                      Darina Tóthová
7. miesto – ZUŠ Vrbenského, BA       205 b                      Oľga Duchová

C kategória:
1. miesto – ZUŠ Sereď                        400 b                      Eva Siveková
2. miesto – ZUŠ Trstená                         375 b                      Zuzana Kolejáková
3. miesto – ZUŠ Michalovce                     371 b                      Anetta Vargová
4. miesto – ZUŠ Levice                             370 b                       Darina Tóthová
5. miesto – ZUŠ Hriňová           335 b                       Katarína Ďuricová
6. miesto – ZUŠ Sabinov 285 b Svetlana Džačovská

img_6077_0.jpg
img_6176.jpg
img_6185.jpg
img_6228.jpg
img_6267.jpg
img_6262.jpg
img_6169.jpg
img_6167.jpg
img_6133.jpg
img_6108_0.jpg
img_6162.jpg
img_6163.jpg
img_6166.jpg
img_6164.jpg
img_6288.jpg
img_6295.jpg
img_6782.jpg
img_6770.jpg
img_6807.jpg
img_6814.jpg
img_6841.jpg
img_6823.jpg
img_6758.jpg
img_6722.jpg
img_6314.jpg
img_6308_0.jpg
img_6341.jpg
img_6622.jpg
img_6715.jpg
img_6709.jpg


X