Skip to Content

Rekonštrukcia prepojovacieho chodníka na IBV

V mesiacoch august a september prebiehala rekonštrukcia chodníka medzi ulicami Š.M.Daxnera a ulicou Pokroku. Pôvodným zámerom bola rekonštrukcia len krycej vrstvy, ktorú tvoril asfalt na pôvodnom betónovom podklade. Tieto dve vrstvy už boli zvetrané a chodník sa rozpadal, čo so sebou prinášalo riziko možného úrazu. Chodník bol pôvodne ako preluka pre inžinierske siete, konkrétne hlavné zásobovacie potrubie pitnej vody pre mesto Hnúšťa a odkanalizovanie časti IBV.
Po oboznámení zámeru rekonštrukcie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. sme sa s nimi dohodli, že oni vymenia zásobovacie potrubie pitnej vody, pretože existujúce už malo vyše štyridsať rokov. Na začiatku výkopových prác bolo potrebné sondami zistiť umiestnenie spomínaných potrubí a zistilo sa, že kanalizačné potrubie je pravdepodobne poškodené. Na základe toho sa dohodlo prezretie kanalizačného potrubia pomocou špeciálnej kamery a zistilo sa, že kanalizačné potrubie je vo veľmi zlom stave a je nutná jeho výmena.

Po stanovení nových rozpočtov sa pristúpilo k výmene aj vodovodného a aj kanalizačného potrubia, čo predĺžilo pôvodné rekonštrukčné práce a celkovo navýšilo rozpočet stavby. Toho času je už chodník zrekonštruovaný aj s inžinierskymi sieťami, ktoré sa pod ním nachádzajú a dúfame, že nám bude dlho slúžiť.
Celková investícia bola vo výške 35 500,- Eur (rekonštrukcia krycej vrstvy 20 360,- Eur, výmena inžinierskych sietí 15 140,- Eur).

dsc_0099.jpg
dsc_0100.jpg
dsc_0101.jpg
dsc_0102.jpg


X