Skip to Content

Upravené parkovisko na ulici 1. mája

Mesto Hnúšťa z vlastného rozpočtu v mesiaci september zrealizovalo úpravu a asfaltovanie jedného z dvoch veľkých parkovísk na sídlisku 1. mája - pri polyfunkčnom bytovom dome 908. Investícia bola plánovaná dlhodobo, preto je dobré, že príjmy mesta dovolili jej tohtoročnú realizáciu. Za 901 m2 vyasfaltovanej plochy mesto firme PUR-STAV KB uhradilo sumu 25.782 Eur, čo oproti plánovanému rozpočtu znamená úsporu, ktorú použije pri asfaltovaní miestnej komunikácie na sídlisku Nábrežie Rimavy.

Už v pondelok sa uskutoční vyhlásená elektronická súťaž na jej opravu a asfsaltovanie. Druhú časť parkoviska pred domom 909 mesto plánuje vyasfaltovať v roku 2016.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg


X