Skip to Content

Beseda v našej knižnici

Jitka Vítová je česká spisovateľka detských kníh.
Žije a tvorí v Hradci Králové, naše mesto navštívila už po tretíkrát a dnes besedovala so žiakmi štvrtých ročníkov ZŠ JFR v Hnúšti a so žiakmi tretích ročníkov ZŠ Klokočova v Hnúšti. Beseda sa uskutočnila v Knižnici prof. Š. Pasiara v Hnúšti.
Dobrodružstvo, ktoré zažije hrdinka knihy „O Kvetuške a fúzačovi „ - Kvetuška v ríši hmyzu je určené všetkým deťom, ktoré sa neboja čítať o živote chrobákov, pavúkov, mravcov, nočných motýľov a túžia spoznať ich skutočný život.
Pani spisovateľka im predstavila knihu a porozprávala príbeh jej vzniku. Z čoho čerpala námet, koľko musela preštudovať odbornej literatúry zo života hmyzu, aby príbeh mal reálny základ. Ako si ilustrátorka Lenka Grimová starostlivo naštudovala anatómiu hmyzu a svoje nadobudnuté znalosti majstrovsky a jemne štylizovala tak, aby kamaráti z hmyzej ríše boli pre deti milými a sympatickými spoločníkmi. Potom nasledovala práca odborných redaktorov a kniha bola na svete. Vydalo ju Nakladateľstvo Thovt, s.r.o, Praha.
Naši školáci v dnešné dopoludnie mali možnosť spoznať pani spisovateľku.
Súčasťou besedy bola aj tvorivá činnosť s knihou. Zaslúženou odmenou im boli kresby Lenky Grimovej a nové vedomosti zo života hmyzu.

knihovníčky Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

dsc01513.jpg
dsc01517.jpg
dsc01516.jpg
dsc01515.jpg
dsc01518.jpg
dsc01519.jpg
dsc01530.jpg
dsc01524.jpg
dsc01522.jpg
dsc01521.jpg


X