Skip to Content

HEVI TOUR V NAŠOM MESTE

19.11. kinosála v Hnúšti ožila detským smiechom :) Dostalo sa nám veľkej cti uvítať veľmi vzácneho hosťa - spisovateľa, textára, scenáristu, ilustrátora Daniela Heviera. Pri príležitosti svojich 60. narodenín rozbehol začiatkom tohto roka veľkolepé turné a rozhodol sa navštíviť 60 škôl na celom Slovensku. Pán Hevier sa rozhodol, že namiesto prijímania darčekov chce rozdávať deťom svoju fantáziu, energiu. Sme veľmi radi, že sa rozhodol navštíviť aj naše mesto, ktoré bolo už 58. v poradí. Besedy sa zúčastnili deti zo ZŠ Klokočova, ZŠ J. F. Rimavského, Špeciálnej základnej školy,  študenti Gymnázia M. Hrebendu a bývalí členovia Heviklubu.
Lenže čo by to bolo za oslávenca keby nedostal darček? K jeho životnému jubileu mu žiaci základných škôl pripravili darček v podobe básničiek, pesničiek a nádherných darčekov, ktoré vlastnoručne s veľkou fantáziu vyrobili. Patrí im veľká vďaka, ako aj samotným pedagógom.
Pán Hevier počas svojho vystúpenia bezprostredne komunikoval s deťmi, hral a spieval. Deti ho zasypali množstvom otázok, na ktoré rád a s humorom odpovedal. Predstavil nám svoju knihu S deťmi sa dá dohodnúť, z ktorej nielen prečítal básničky, ale ich aj zaspieval v sprievode hry na klavír.
Jeho turné prináša deťom nielen fantáziu, hravosť a tvorivú energiu, ale má aj ekologický podtext. Symbolickou vstupenkou na toto podujatie bola jedna stará batéria, za ktorú deti dostali kartónovú skladačku určenú na zber použitých batérií (tzv. B-box). Cieľom je naučiť deti triediť nielen papier, plasty či sklo, ale aj použité batérie, ktoré recykláciou dostávajú „druhý život“ a zároveň tak chrániť životné prostredie. Súčasťou turné je tiež súťaž Fantázia na baterky, zložená z literárno-výtvarnej súťaže, do ktorej sa deti môžu zapojiť na svojich školách.
Na záver si deti mali možnosť zakúpiť knižky a tričká. Nasledovala autogramiáda a fotenie, ktoré nemalo konca :) Najdôležitejšie však bolo, že na detských tvárach bol úsmev a rozžiarené očká, čo značilo ich spokojnosť. A to je pre nás najväčšia odmena.
Veľké poďakovanie patrí Ing. Mirke Vargovej, ktorá nás do HEVI TOURU prihlásila, a ktorá prispela spolu s nemenovaným darcom finančným príspevkom za besedu.

knihovníčky Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

dsc01532.jpg
dsc01542.jpg
dsc01546.jpg
dsc01540.jpg
dsc01538.jpg
dsc01534.jpg
dsc01536.jpg
dsc01548.jpg
stretnutie_2015_006.jpg
stretnutie_2015_020.jpg
stretnutie_2015_019.jpg
stretnutie_2015_014.jpg
stretnutie_2015_007.jpg
stretnutie_2015_033.jpg
stretnutie_2015_032.jpg
stretnutie_2015_011.jpg


X