Skip to Content

Jesenné aktivity v Centre voľného času v Hnúšti

Cestička zapadnutá lístím, po nej kotúľajúce sa gaštany, chladný vánok, jesenné mrholenie a lietajúce šarkany. To sú znaky jesene, ktoré sme si pripomenuli rôznymi aktivitami aj v Centre voľného času v Hnúšti. V mesiacoch september až november sme uskutočnili akcie, ktoré boli zamerané na to, ako správne relaxovať, na rozvíjanie detskej fantázie, predstavivosti a tvorivosti, ako aj na získanie skúseností a upevňovanie poznatkov o jeseni.
Koncom septembra vedúca CVČ v Hnúšti uskutočnila v ZŠ Klokočova v Hnúšti relaxačné a jogové cvičenia. Žiaci 1. ročníka pomocou cvičenia pozdravili Slnko, napodobňovali rôzne zvieratká a vypočuli si relaxačný príbeh o Čarovnej poduške. Správne držanie tela a správne dýchanie je veľmi dôležitou súčasťou vývoja detí a mládeže.
V októbri sa na nádvorí Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vo vetre vznášalo množstvo pestrofarebných šarkaních chvostov, ktoré zhotovili žiaci zo školských klubov v Hnúšti. Šarkany boli vyrobené z rôznych materiálov a rôznej veľkosti. V tomto čarovne – krásnom jesennom svete si žiaci zaspievali jesenné pesničky, zarecitovali básne, hádali jesenné hádanky a súťažili v behu. Najveselšieho šarkana sme nevyhodnotili, nakoľko všetky šarkany boli veľmi pekné, veselé a svojím spôsobom zaujímavé.
V novembri sme sa opäť vrátili do Gaštankova. Žiaci z obidvoch základných škôl využili plody jesene a nielen z gaštanov, ale aj z iných prírodných materiálov  vyrobili krásne produkty, ktoré boli vystavené v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti. Pán učiteľ Mgr. Miroslav Bračo vybral najzaujímavejšiu prácu z gaštanov, ktorú vyrobil žiak zo ZŠ Klokočova v Hnúšti, Jakubko Giertli.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým deťom, ktoré prispeli nejakým výrobkom do jednotlivých akcií, ale aj rodičom, pani vychovávateľkám a knihovníčkam, ktoré pomohli deťom pri ich príprave, čím podporili u nich kreativitu, fantáziu a cibrenie jemnej motoriky.
Ved. CVČ

1444390974176.jpg
dsc01482.jpg
dsc01485.jpg
dsc01487.jpg
dsc01481.jpg
dsc01477.jpg
20151009_130715.jpg
20151009_130844.jpg
20151009_132927.jpg
20151106_140605.jpg
dsc01488.jpg
dsc01489.jpg
dsc01501.jpg
dsc01503.jpg
dsc01506.jpg
dsc01500.jpg
dsc01497.jpg
dsc01490.jpg
dsc01494.jpg
dsc01494.jpg
dsc01496.jpg


X