Skip to Content

Návrh Prílohy č. 5 k VZN č. 88/ 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a ŠZ

Mesto Hnúšťa zverejňuje návrh Prílohy č. 5 k VZN č. 88/ 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a ŠZ v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Návrh prílohy k VZN je zverejnený aj na úradnej tabuli mesta Hnúšťa. Rokovanie o ňom bude mať v programe Mestská rada a následne o ňom budú rokovať poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí.

PrílohaVeľkosť
vzn_dotacie_na_mszs_zus_2016.pdf145.5 KB


X