Skip to Content

Návrh rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2016-2018

Mesto Hnúšťa zostavilo návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Pred schválením sa návrh rozpočtu predkladá na verejnú diskusiu podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2016 - 2018 je zverejnený aj na úradnej tabuli mesta Hnúšťa. Rokovanie o ňom bude mať v programe Mestská rada a následne o ňom budú rokovať poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí.

PrílohaVeľkosť
progr._rozpocet_2016-2018_tabulkova_cast.pdf3.5 MB
programovy_rozpocet_mesta_hnusta_na_roky_2016-2018.pdf1.06 MB


X