Skip to Content

Obnov svoju jedáleň

Naša škola sa zapojila do II.ročníka grantového programu Nadácie Renáty Zmajkovičovej na podporu zlepšenia kultúry stravovania „Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“.
Hlavným posolstvom grantu je spájanie sa pre dobrú vec. Preto Vás prosíme, ak máte chuť nám pomôcť, urobte tak od 20.11.2015 do 20.02.2016.
Princíp je v tom, že grant dostane jedáleň s najvyšším počtom darov. 1 Dar = 1 Hlas = 1 €.

Dar je potrebné posielať výhradne bankovým prevodom prostredníctvom portálu ludialudom.sk a so správnym variabilným symbolom (číslo výzvy našej školy - 3027).

(Je výhodné väčšiu sumu posielať po 1,00 €, lebo to sa rovná jednému hlasu).

S úctou ZŠX