Skip to Content

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 30.11.2015.

Primátor mesta
H n ú š ť a
V Hnúšti dňa 20.11.2015

P o z v á n k a

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 30.11. 2015 t. j. v pondelok o 15.00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

PrílohaVeľkosť
pozvanka_na_zasadnutie_msz.pdf91.7 KB


X