Skip to Content

Pri príležitosti Dňa nevidiacich si uctili Mateja Hrebendu

Matej Hrebenda bol národný buditeľ, ktorý napriek zrakovému postihnutiu rozširoval slovenskú a českú literatúru.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich si v Hnúšti, miestnej časti Hačava, uctili pamiatku Mateja Hrebendu členovia ZO ÚNSS z Rimavskej Soboty Július Bozó, Vladimír Zán a Viliam Štrba, spolu s predstaviteľmi mesta Hnúšťa – primátorom Michalom Bagačkom, viceprimátorom Romanom Lebedom a riaditeľkou MsKS Dianou Vojenčiakovou.

Matej Hrebenda bol národný buditeľ, ktorý napriek svojmu zrakovému postihnutiu rozširoval slovenskú a českú literatúru po celom území dnešného Slovenska. Narodil sa v Rimavskej Píle, celý život prežil v Hačave. Od útleho detstva začal strácať zrak a v pätnástich rokoch už nemohol čítať a písať ani vo dne. Poznalo ho celé Slovensko, od osobností J.Kollára, K.Kuzmányho, Š.Moysesa, Ľ.Štúra, J.M.Hurbana, Jána i Sama Chalupku, G.Fejérpatakyho, A.Sládkoviča – až po obyčajných dedinských ľudí. Bard Gemera nedbal na pocty a vďaku, on jednoducho chcel byť prospešný svojmu národu. Hovorieval: “nemám nič, nežiadam nič.“ Pritom viac videl vo svojej slepote, ako mnohí cez veľké okuliare.

Medzinárodný deň nevidiacich si pripomíname 13. novembra. V roku 1745 sa v tento deň narodil priekopník systematického vzdelávania nevidiacich, Francúz Valentin Haüy, ktorý založil v Paríži v roku 1784 prvú školu pre nevidiacich. Inšpirovalo ho k tomu predstavenie, ktoré na dnešnom Námestí Svornosti v Paríži pripravila skupina nevidiacich zo Saint Ovide. Šokoval ho posmech, s akým ich diváci privítali a to rozhodlo. Deň narodenia Haüya je Medzinárodným dňom nevidiacich od roku 1946.

hrebenda.jpg


X