Skip to Content

Modernizácia základnej školy na Nábreží

Základná škola J. F. Rimavského pred pár rokmi už oslávila svoju polstoročnicu. Päťdesiat rokov stará budova II. stupňa sa postupne začala vynovovať najmä osadením nových platových okien ešte v čase p. riaditeľky Mgr. Evy Fabovej a dokončená bola za pôsobenia terajšieho vedenia p. riaditeľky Mgr. Emílie Urbanovej. Je treba podotknúť, že táto časť rekonštrukcie bola z veľkej časti financovaná z vlastných finančných zdrojov školy. Zub času pomaly nahlodal aj okná na budove školskej jedálne. Za financovanie ich výmeny z rozpočtu zriaďovateľa sa zaslúžili najmä poslanci Mestského zastupiteľstva a členovia Rady školy p. M. Golian, Mgr.G. Šamin a PhDr. R. Lebeda. V tomto roku prišiel rad aj na rekonštrukciu mladšej budovy I. stupňa. Na výmenu plastových okien i opravu tečúcej strechy poskytlo finančné prostriedky MŠ SR účelovo určené na riešenie havarijných situácií v školských zariadeniach za výraznej angažovanosti primátora mesta p. Mgr. M. Bagačku. V rámci tejto akcie sa zrekonštruoval aj chodník pred budovou I. stupňa. V exteriéri školy boli tiež zriadené oddychové zóny s lavičkami, okrasnými skalkami a bylinkovou biozáhradkou. Tieto úpravy sa realizovali vďaka úspešnému projektu Nadácie Ekopolis, ktorý predložila PaedDr. B. Földiová. Počas uplynulých mesiacov vynovený vonkajší vzhľad školy začali dobiehať aj vnútorné priestory. Za pomoci zriaďovateľa boli vymaľované vestibuly aj niektoré triedy v budove I. a II. stupňa. Interiérové farby škola získala jednak ako výhru v súťaži Maľujeme s Primalexom, tiež z finančných zdrojov zriaďovateľa, ale najmä z úspešného projektu Radosť pomáhať podporeného Nadáciou Filantropia, ktorý vypracovala PaedDr. B. Földiová. V rámci tohto projektu boli v budove I. stupňa vytvorené veľké nástenné maľby znázorňujúce prírodné spoločenstvá, ako aj najvýznamnejšie historické pamiatky Hnúšte. Štetcov, palety a farieb sa v tomto prípade chopili pedagogickí pracovníci. Namaľované výjavy z prírody a nášho mesta majú nielen estetický charakter, ale poslúžia aj ako názorná učebná pomôcka na vyučovaní.X