Skip to Content

„Nie si sám“

Aj tohto roku chcela naša škola pokračovať v tradícii vianočného posolstva „Nie si sám“. Všetko sa tak udialo za výraznej pomoci zriaďovateľa školy 16.12.2015 v centre nášho mestečka. Našu myšlienku podporili zástupcovia Gymnázia M.Hrebendu, SOŠ v Hnúšti, ale i Mikroregiónu Sinec-Kokavsko, za čo sme veľmi vďační. Akcia nebola ľahostajná ani p. primátorovi Mgr. M. Bagačkovi, p. prednostke Ing. O. Maciakovej a poslancom p. Féderovej ,p. Kiráľovej, p. Lulčovej, p. Šaminovi, p. Golianovi, p. Hroncovej, p.Petrokovi. Nechýbali ani naši dlhoroční priatelia z Klubu dôchodcov a ďalší dobrí občania mesta.
Vďaka všetkým ľuďom dobrej vôle sa našej škole podarilo vyzbierať 1 250,00 €, ktoré budú odovzdané detičkám z Dedesa v Hnúšti.
Vieme, že v tomto predvianočnom čase, je toto len zlomok dobrých skutkov, ktoré občania mesta Hnúšťa nezištne urobili pre iných.
Nech teda svetlo z Betlehema zavíta do Vašich rodín a čaro vianočného stromčeka presvetlí pokojom, láskou a šťastím Vaše domovy.

ZŠ Klokočova HnúšťaX