Skip to Content

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 14.12.2015.

Primátor mesta
H n ú š ť a
V Hnúšti dňa 9.12.2015

P o z v á n k a

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 14.12.2015 t. j. v pondelok o 16.30 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

PrílohaVeľkosť
pozvanka_na_zasadnutie_msz_-_1.pdf80.54 KB


X