Skip to Content

8 nových pozemkov na rodinné domy

Mesto Hnúšťa pripravilo pre svojich občanov územie pre ďalšiu individuálnu bytovú výstavbu. Územie sa nachádza na ulici Školskej, v časti mesta Kolónia. Pracovný názov sme jej dali "IBV Kolónia". Je navrhnutá na výstavbu ôsmych nových rodinných domov. Je to lokalita, ktorá má za úlohu posilňovanie obytnej funkcie v tejto časti mesta. Tieto pozemky sú v podstate jediné nové voľné pozemky k dispozícii v majetku mesta.

Všeobecné informácie o lokalite:
- na predaj je momentálne šesť stavebných pozemkov a ďalšie dva sú v príprave, predpoklad marec tohto roku,
- veľkosť stavebných pozemkov sa pohybuje v rozmedzí cca 550 až 650 m2,
- možnosť a podpora individuálnej a osobitej architektúry rodinných domov. Architektúra rodinných domov je usmernená len bežnou urbanistickou reguláciou, ktorá zvyšuje estetiku a architektúru riešeného územia,
- k dispozícii sú prípojky technickej inžinierskej infraštruktúry (pitná voda, splašková kanalizácia, elektrická prípojka, plynová prípojka),
- výhodná orientácia pozemkov voči slnku so zameraním na pasívne solárne zisky.

skuska_fareb.jpg

Spôsob predaja: súťaž so vstupnou cenou cca 8,- eur za meter štvorcový.
Bližšie informácie pre záujemcov Vám poskytne Mestský úrad, Francisciho 74, Hnúšťa, tel. 047/202 8814-15 v kanceláriách č. 5 alebo 6 na poschodí.

Poďakovať by som sa chcel hlavne poslancovi MsZ Mgr. Šaminovi, ktorý výraznou mierou prispel k tomu, aby sa myšlienka novej plochy pre IBV podarila zrealizovať.

dsc_0324.jpg
dsc_0326.jpg


X