Skip to Content

Pochovávanie basy

Na známosť sa všetkým dáva, že sa hnúšťanská basa pochováva.
S hlbokým zármutkom v srdci a prevelikým žiaľom si vás dovoľujeme pozvať na fašiangovú pozostalosť našej milovanej basy v utorok dňa 9.2.2016 o 19:00 hod.
Fašiangový pochod detí v maskách z folklórneho súboru Zrkadielko začne o 15:30 hod. pred budovou MsKS v Hnúšti.
Do tanca nám zahrá Dychová hudba mesta Hnúšťa, Ľudová hudba folklórneho súboru Sinec, ženská spevácka skupina Skaliny a mužská spevácka skupina Húžva.
Cena vstupenky je 2,€. V cene je zahrnutý fašiangový pampúšik a hriatô. Každá vstupenka je zlosovateľná.
Vítaní sú všetci v maskách, ale aj tí bez nich.

Za pampúšiky venované na túto akciu ďakujeme Hotelu Robotnícky dom.

basa_11.jpg


X