Skip to Content

Pozvánka: Otvorenie výstavy fotografií

Srdečne vás pozývame na otvorenie výstavy zo súťaže o najkrajšiu fotografiu regiónu Malohont za rok 2015 MALOHONT MOJIMI OČAMI, ktoré sa uskutoční v utorok 26.01.2016 o 16:00 hod. v Knižnici prof. Š. Pasiara v Hnúšti. Výstava potrvá až do 31.03.2016.

Do súťaže Malohont mojimi očami, ktorú už po tretíkrát realizuje Miestna akčná skupina MALOHONT, bolo do októbra 2015 doručených 124 fotografií od 24 autorov, pričom najviac fotografií bolo prijatých v kategóriách Prírodné zaujímavosti a Život v regióne. Z nich bolo do verejného hlasovania a hodnotenia zaradených 118 fotografií. Ostatné boli zo súťaže vyradené, nakoľko nesplnili jednu, resp. viac podmienok súťaže (napríklad: viac ako 3 fotografie v jednej kategórii, záber zhotovený mimo územia MAS* a pod.).
Do osobitnej kategórie Časozberné video bolo zaslaných niekoľko videí. Ani jedno z nich nebolo spracované ako časozberné, preto neboli do danej kategórie zaradené.

Vzhľadom na iné aktivity MAS MALOHONT prebehne ocenenie autorov víťazných fotografií vrátane víťazov verejného hlasovania 26. januára 2016 o 16:00 hod. (namiesto plánovaného decembra 2015) počas otvorenia výstavy fotografií v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti (Hlavná 377).
Výstava následne potvrá až do 31.03.2016 a navštíviť ju môžete počas otváracích hodín knižnice: http://mesto.hnusta.sk/kniznica-prof-stefana-pasiara

vystava_foto_pozv_26-01-2016.jpg


X