Skip to Content

Vyhodnotenie fotografickej súťaže "Malohont mojimi očami" a otvorenie výstavy

V utorok 26. januára bola v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti otvorená výstava fotografií z minuloročnej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá bola spojená aj s vyhodnotením a ocenením autorov víťazných fotografií.
 
Výstava fotografií je vyvrcholením fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorú v minulom roku už po tretíkrát organizovala Miestna akčná skupina MALOHONT. Súťažilo v nej 118 fotografií od 24 autorov, pričom najviac fotografií bolo v kategórii Prírodné zaujímavosti.
Sme radi, že súťaž oslovila amatérov aj profesionálov rôznych vekových kategórií od 18 do 73 rokov a z rôznych obcí a miest regiónu, ale i mimo neho - od Tornale a Rimavskej Soboty, cez Brezno až po Prievidzu a Piešťany.

O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla začiatkom tohto roka 3-členná komisia takto:
Kategória 1. Prírodné zaujímavosti:
1. Michal Bobák: Nad Klenovcom 1
2. Anna Darabošová: Kadlub - keď napadol prvý sneh
3. Imrich Garláty: Zastal čas (Kudlovo nad Mašou)
Kategória 2. Rozhľadne a vyhliadkové miesta:
1. Ákos Sabó: Nižný Skálnik pred západom slnka
2. Ákos Szabó: Vodná nádrž Klenovec
3. Jana Mitošinková: Prvý sneh na Kokavských lazoch
Kategória 3. Kultúrne dedičstvo:
1. Rudolf Máté: Kaštieľ rodu Zmeškalovcov
2. Michal Sojka: Izbička v jesennej hmle
3. Katarína Laššáková: Naša dedovizeň (Šoltýska)
Kategória 4. Tradície a remeslá:
1. Vladimír Vetrák: Pastierstvo v Rimavskej Bani
2. Zita Baráneková: Prútikár
3. Imrich Garláty: A bude svadba
Kategória 5. Život v regióne:
1. Rastislav Maňovský: Život na Kokavských lazoch 1
2. Jana Mitošinková: Novembrová paša na Kokavských lazoch
3. Tomáš Bálint: O koňoch a ľuďoch

V novembri 2015 rozhodovala o víťazoch v každej kategórii aj verejnosť, a to prostredníctvom hlasovania na Facebook stránke MAS MALOHONT. Víťazmi verejného hlasovania sa stali:
1. Štefan Bán: Prežili sme to (Prírodné zaujímavosti)
2. Jaroslav Zvara: Tanečníci FS Vepor v prírode (Kultúrne dedičstvo)
3. Jaroslav Zvara: Pohľad na Klenovec z vyhliadkového miesta na Chorepe (Rozhľadne a vyhliadkové miesta)
4. Zuzana Janšová: Zapálenie vatry pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obcí Mikroregiónu Teplý Vrch (Život v našom regióne)
5. Rudolf Máté: Po žatve (Tradície a remeslá)

Víťazom blahoželáme a ostatným fotografom ďakujeme za zapojenie sa do súťaže. Príležitosťou nielen pre nich bude opäť ďalší ročník súťaže, ktorý plánujeme vyhlásiť už v marci tohto roka.
Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT
Foto: Imrich Garláty

Víťazné a vybrané fotografie od každého autora je možné pozrieť si až do 31.03.2016 v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti v pracovných dňoch počas otváracích hodín knižnice: http://mesto.hnusta.sk/kniznica-prof-stefana-pasiara.
Na Vašu návštevu sa tešia
knihovníčky Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

 

dscf0161_filtered.jpg
dscf0169_filtered.jpg
dscf0164_filtered.jpg
dscf0163_filtered.jpg
dscf0162_filtered.jpg
dscf0170_filtered.jpg
dscf0173_filtered.jpg
dscf0182_filtered.jpg
dscf0178_filtered.jpg
dscf0176_filtered.jpg
dscf0174_filtered.jpg


X