Skip to Content

Analýza bezpečnostnej situácie a úrovne kriminality v meste v roku 2015

Mestská polícia v Hnúšti zverejňuje analýzu bezpečnosti pre mesto Hnúšťa. Sídlo mestskej polície: Mestská polícia Hnúšťa so sídlom Hnúšťa, ul. Francisciho č. 74, PSČ: 981 01, okr. Rimavská Sobota, zriadená 15.07.1991 uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 5/91 zo dňa 04.07.1991, podľa ustanovení § 19 ods. 1 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

PrílohaVeľkosť
analyza_bezpecnostnej_situacie_v_meste_v_roku_2015.pdf121.22 KB


X