Skip to Content

Dotácie z rozpočtu mesta Hnúšťa na rok 2016

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti uznesením č. 17/220/2016 zo dňa 22. 2. 2016 schválilo na základe odporučenia komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2016 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a VZN mesta Hnúšťa č. 77/2008 Zásady poskytovania dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, na akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia mesta podľa rozpisu v prílohe.

PrílohaVeľkosť
dotacie_2016.pdf248.95 KB

Komentáre

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Nerozumiem prečo sú uvedené 2

Nerozumiem prečo sú uvedené 2 tabuľky. Ak tá prvá reprezentuje športové kluby, prečo je tam OZ Horná Rimava?

Dobrý deň v uznesení sa

Dobrý deň
v uznesení sa prijali dve tabuľky z dôvodu prijatého Programového rozpočtu mesta, kde v podprograme 7.4 je schválená prvá tabuľka v rámci podpory športu ako dotácie združeniam a klubom, ktoré sa venujú prevažne športu. OZ Horná Rimava je v tejto tabuľke preto, lebo v žiadosti uvádzajú, že dotáciu využijú na organizáciu tohtoročného Nočného behu mestom Hnúšťa. Druhá tabuľka je schválená z podprogramu 9.2 sociálna pomoc občanom prvok 9.2.2 ako podpora miestnych spolkov a združení s prevažne sociálnym a občianskym zameraním.
Oľga Maciaková, prednostka MsÚ

Ja mám len jednu otázku -

Ja mám len jednu otázku - prečo mesto tlačí Ďubekovi toľko peňazí. Má predsa vlastnú posilňovňu, kde sa vyberá vstupné a to nie malé. Je to pre neho čistá zárobková činnosť. Prečo napr. nedostal nič V.Radič. Robí to isté ako Ďubek. Ale asi je problém niekde inde. Platí nájom, platí energie, zamestnáva ľudí? Pozrite sa lepšie na tento jeho biznis.
Treba podporovať ozajstné športové kluby a ich aktivity, čo prinášajú aj nejaké výsledky a nie súkromné vrecká zbohatlíkov, čo sa celý deň nudia a vyvážajú sa na drahých autách a všetkým sa smejú a hlavne tým čo sú z nich paf. Mala by sa na to pozrieť aj kontrolórka mesta. Som presvedčený, že to tu funguje tak - požiadam 10000 no dostanem polovicu aby bolo dobre že niečo dostal. Takto sa to páni poslanci nerobí. Keď potrebuje 1000 tak požiadam o 2000 a 1000 mám istú. Sú to peniaze nás všetkých a tak s nimi aj nakladajte. Nabudúce požiadam aj ja, keď sa tu tak veľkoryso rozdáva. Zamyslite sa nad tým - prosím.X