Skip to Content

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 21.3.2016.

Primátor mesta
H n ú š ť a
V Hnúšti dňa 14.3.2016

P o z v á n k a

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 21.3.2016 t. j. v pondelok o 15.00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

PrílohaVeľkosť
pozvanka_na_zasadnutie_msz.pdf94.12 KB


X