Skip to Content

V meste pribudnú merače rýchlosti a spomaľovacie prahy

Na základe analýzy dopravno-bezpečnostnej situácie sa mesto rozhodlo zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta za pomoci informatívnych meračov rýchlosti a zabezpečiť bezpečie domova v obytných zónach za pomoci spomaľovacích prahov - retardérov. V tejto súvislosti mesto podalo na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Banská Bystrica projekt s názvom „Zabezpečenie lepšej ochrany chodcov a zlepšenie bezpečnosti na cestách“. Projekt bol schválený a v priebehu dvoch až troch týždňov budú v určitých vytipovaných lokalitách mesta pribúdať spomaľovacie prahy a na cestu I. triedy I/72 sa v blízkosti Gymnázia a Základnej školy J.F.Rimavského osadia informatívne merače rýchlosti. Miesta pre osadenie meračov rýchlosti a retardérov boli určené podľa prísnych požiadaviek, ktoré si mesto stanovilo a v súlade s odborným zmapovaním dopravnej situácie a inkriminovaných miest náčelníkom mestskej polície Mgr. Milanom Migaľom.

Ulice kde budú osadené retardéry:
- Zápotockého pri špeciálnej základnej škole,
- Vansovej,
- Daxnerova,
- Klokočova 2x,
- Francisciho pri 1.-2. ročníku ZŠ

Spomaľovacie prahy budú označené zvislým dopravným značením. Osadené budú tak, aby v čo najmenšej miere obmedzili cyklistov, ale aby boli čo najefektívnejšie v zlepšení bezpečnostnej situácie.

Projekt bol finančne podporený „Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“ v sume 10 000,- Eur. Zvyšok finančných prostriedkov potrebných na spolufinancovanie poskytlo mesto.

Komentáre

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Technická evidencia (tzv.

Technická evidencia (tzv. pasportizácia) miestnych komunikácií sa vykonáva na základe § 3d, odsek 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. V zákone sa uvádza: „Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu.“ Pre obce, ako vlastníkov miestnych komunikácií teda vzniká povinnosť viesť evidenciu miestnych komunikácií - pasport. Obce ďalej na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek a ich osadenie. Ich evidenciou vzniká pasportizácia dopravného značenia.
Viem, že Hnúšťa do pasportu nevložila ruku najmenej posledných 14 rokov. Dopravných zmien však neustále pribúda. ZAKTUALIZUJETE AJ TENTO DOKUMENT?
Mgr. Martin Pliešovský

Výborne, všade je trendom tie

Výborne, všade je trendom tie debilné spomalovacie prahy odstraňovať, ale v Hnúšti sa teraz inštalujú. Vobec ničomu to nepomože, aj medzi prahmi sa dá slušne akcelerovať, je to len otravovanie obyvateľov takýmito nezmyslami, čo takto tam postaviť 2-metrovú betonovú stenu a nebude sa jazdiť vobec, alebo prekopať cesty...

Na Nábreží Rimavy prečo

Na Nábreží Rimavy prečo nebude osadený spomaľovač? Niektorí šoféri lietajú cez naše sídlisko ako po diaľnici, je otázkou času, kedy tu dôjde k nešťastiu a to už žiaľ bude pozde na riešenie. Je tu veľa detí, dôchodcov,škola.
Mestskí policajti by mali častejšie chodiť cez naše sídlisko, nech sú toho svedkom. Alebo aspoň pozrieť kamerové záznamy a dotyčných prinajmenšom poriadne pokutovať.X