Skip to Content

Návšteva z Apriceny

Už od roku 2003 aspoň jedenkrát ročne naše mesto navštívia priatelia z juhu Talianska, z ďalekého malého mestečka Apricena. Tento rok k nám zavítali opäť na pozvanie mesta Hnúšťa, SOŠ a CVČ v Hnúšti. Delegáciu pôvodne tvorilo 10 ľudí, ale kvôli zaneprázdnenosti nakoniec neprišli predstaviteľ školského úradu provincie Foggia, viceprimátorka mesta Apricena a tiež jeden študent z iných dôvodov. Zmienka o nich je tu preto, aby bolo zreteľné, že spolupráca nefunguje len na papieri a stále viac a viac osobností verejného života na talianskej strane chce navštíviť a spoznať ľudí s veľkým srdcom, ako nás prezentuje v Taliansku Prof. Giuseppe de Cato. Napriek nepriaznivému, upršanému počasiu stihli počas svojho pobytu mnoho aktivít.
Prvý deň navštívili Strednú odbornú školu, jej odborný výcvik, stretli sa s riaditeľom školy, učiteľmi, žiakmi. Popoludní navštívili krúžky Centra voľného času – Mladý chovateľ, Hokus pokus a samozrejme Základy talianskeho jazyka. Boli milo prekvapení, aké možnosti majú naše deti a mládež po vyučovaní a v akých cenových reláciách, pretože v Taliansku takéto organizácie neexistujú a na súkromných lektorov či učiteľov rodičia vynakladajú obrovské sumy, pokiaľ chcú svojim deťom zmysluplne vyplniť ich voľný čas.
V piatok mali vrúcne prijatie na Mestskom úrade, kde ich privítala prednostka Ing. Oľga Maciaková. Potom strávili príjemné chvíle vo wellness centre na Prednej Hore, pretože hustý dážď nám znemožnil plánovanú návštevu Nízkych Tatier. S náhradným programom boli veľmi spokojní. Páčil sa im nielen pobyt, ale aj okolitá príroda. Piatkový večer boli spolu so seniormi mesta Hnúšťa hosťami podujatia Čaj o piatej, ktorý organizovalo MsKS v Hnúšti. Vysoko ocenili ako si mesto uctí svojich občanov v dôchodkovom veku. Z programu na nich zapôsobilo vystúpenie nášho detského folklórneho súboru Zrkadielko pod vedením Ing. Mišky Hroncovej a Martinky Stelskalovej.
V sobotu sa počasie umúdrilo a keďže sa prebudili do chladného, ale slnečného rána, vedeli, že musia toho veľa stihnúť. Dievčatá si už od rána trénovali svoju zručnosť v plstení a chlapi navštívili neďaleké Lukovištia, pretože chceli na vlastné oči vidieť ako sa ovocie mení na tekutý mok. Už predpoludním nazreli do mlyna vo Veľkých Teriakovciach, kde sa konala výstava jelšavských zvoncov, pozreli si krátky film o ich výrobe a boli nadšení exponátmi, ktoré v mlyne videli. Odtiaľ sa presunuli na Mitrovanie. Tam strávili čas až do neskorého večera a ochutnali takmer všetky naše slovenské špeciality vrátanie halušiek. Úžasne odprezentované ovčiarske tradície od strihania oviec, cez výrobu syrov, žinčice, spracovanie vlny im poskytli ucelený pohľad na ovčiarstvo, ktorým sa živila časť našich predkov v minulosti, stánky s výrobkami z kože, dreva, domácimi poľnohospodárskymi produktmi, to všetko dotváralo atmosféru dňa, ktorý ich úplne pohltil. Ľudové tradície v podobe piesní a tancov im učarili. Neodolali im ani študentky, ktoré sa večer zapojili do Školy ľudového tanca organizovanú chlapcami folkloristami z Očovej.
V nedeľu sme začali deň návštevou športovej haly, kde práve prebiehal volejbalový zápas mladších žiačok so Zvolenom. Opäť slová chvály z ich úst: na vybavenie, na naše malé bojovníčky. Boli ohromení, akú športovú vybavenosť má také malé mesto pre svojich obyvateľov. Nazreli aj na tréning kickboxerov a potom do posilňovne. Toľko rôznych športových klubov a s takými úspechmi európskeho či svetového formátu im úplne vyrazilo dych. Niekedy je dobré, keď nám ľudia zvonku pripomenú, že to, čo my už vnímame ako samozrejmosť, je to, na čo nemáme zabúdať, na čo môžeme byť vždy hrdí – na svojich ľudí, ktorí nás reprezentujú a ktorí obetujú veľa svojho voľného času. Ich najväčšou odmenou sú ich výsledky, alebo výsledky ich zverencov. Zo športovej haly ešte kratučký výlet na salaš Zbojská a potom na otvorenie studničky Magine slzy, ktorú v rámci grantového projektu MAS Malohont vybudovali dobrovoľníci občianskeho združenia Solenia na Nižnom Skálniku. Jesenná slnečná prechádzka ku studničke, ochutnanie vody z prameňa, chlieb s masťou a cibuľou, to všetko talianskym priateľom predstavilo našich slovenských ľudí zase v inom, novom svetle. Potom nasledovalo posedenie pri kapustnici, baraňom perkelte a domácich koláčoch doprevádzané družnou debatou o tom, čo dokážu ľudia oplývajúci nadšením vytvoriť a zanechať pre užívanie všetkým, ktorí na tieto miesta chodia. Záver dňa strávili v neformálnej, priateľskej atmosfére s primátorom mesta a prednostkou mestského úradu, zástupcami SOŠ a CVČ, kde sa rozprávali o ďalších spoločných projektoch, návštevách a podujatiach.
Úspechy a naplnenie spolupráce konkrétnymi aktivitami vždy záleží na tých, ktorí tú spoluprácu budujú a touto cestou prajem Hnúšti veľa ľudí, obyvateľov, ktorí budú v aktívnej spolupráci pokračovať a napĺňať ju konkrétnymi prejavmi – spoločnými aktivitami, vzájomnými výmenami, kultúrnymi, športovými. Možností je naozaj veľa. Je to zároveň príležitosť prezentovať Slovákov ako národ v zahraničí a dozvedieť sa viac ako žijú ľudia v iných krajinách.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

Komentáre

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Je pekné, keď priatelia na

Je pekné, keď priatelia na seba nezabúdajú a ani vzdialenosť nie je problém, ktorý by sa nedal prekonať. Blahoželám k vydarenej akcii.X