Skip to Content

Psí minipark

Psí minipark
Už dlhšiu dobu sa v Hnúšti zvyšuje počet psov, ktorí žijú spolu s ľuďmi v jednej domácnosti. Vzhľadom na to sa zvyšujú aj nároky na pohyb psov v mestskom prostredí.

V Hnúšti vznikla neformálna skupina držiteľov psov, ktorá prejavila záujem o vytvorenie priestoru pre ich voľný pohyb, tak aby nebolo porušované Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území mesta Hnúšťa. Vypracovali projekt, ktorý však v grantovom programe neuspel. Za psíčkarov iniciovala Katarína Moncoľová stretnutie s pánom poslancom Grigorijom Šaminom, ktorý sa niekoľkokrát so psíčkarmi stretol a bol osobne pozrieť priestory v iných mestách, ktoré sú na podobný účel využívané. Po nástupe pána primátora Mgr. Michala Bagačku na post poslanca do Národnej rady SR a na základe prijatej zmeny zákona, ktorý hovorí o tom, že ak je niekto primátorom alebo starostom a zároveň poslancom Národnej rady SR poberá za funkciu primátor minimálnu mzdu, sa v tomto roku v rozpočte mesta Hnúšťa ušetrili nemalé finančné prostriedky. Sme veľmi radi, že tento projekt získal podporu aj u pána primátora a časť ušetrených financií bola použitá aj na vytvorenie priestoru, psieho miniparku, kde sa v zmysle prevádzkového poriadku, ktorý vypracoval náčelník Mestskej polície Mgr. Milan Migaľa môžu psíky v sprievode majiteľa pohybovať bez vôdzky. Psí minipark nie je venčovisko, ale priestor, ktorý umožní socializáciu psíkov a zabezpečí im dostatok podnetov a aktivít.
Ďakujeme všetkým podporovateľom projektu Psieho Miniparku
Psíčkari

psi_park.jpg
psi_park_3n.jpg
psi_park_4.jpg
psi_park_5n.jpg

Komentáre

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

SUPER!!!

SUPER!!!X