Skip to Content

Dnes si spomíname na Jána Francisciho

Ľudskú minulosť nemožno zredukovať len na súvislý lineárny sled udalostí a osudov. V prípade ľudí a ich životných príbehov ide o dlhý reťazec prelínajúci sa rôznym spôsobom našimi dejinami. Kým strohý jazyk Wikipédie o našom najvýznamnejšom rodákovi „Jankovi“ Franciscim, ako ho familiárne voláme, hovorí skôr z pohľadu jeho literárneho účinkovania ako o slovenskom básnikovi, prozaikovi, prekladateľovi, publicistovi a až potom o politikovi a spolupracovníkovi Ľudovíta Štúra, tak zhodou okolností Hnúšťan prof. Štefan Pasiar akcentuje najmä Francisciho národno-buditeľskú činnosť, keď ho popri Štúrovi a Hurbanovi považuje za najvýznamnejšieho organizátora národného hnutia. Iný zasa oceňuje mnohostrannosť jeho pôsobenia ako básnika, publicistu, redaktora, prekladateľa, zberateľa ľudovej slovesnosti, vydavateľa, pedagóga, revolucionára, politika a organizátora národných pohybov, organizácií a podujatí. A kým autori známej knihy Dangl a Segeš zaradili Francisciho medzi 111 osobností vojenských dejín Slovenska ako jednu z popredných osobností ozbrojeného slovenského povstania rokov 1848 – 1849, tak Miroslav Pius o ňom veľmi poeticky píše ako o statočnom a čestnom človeku a mužovi so šiestym zmyslom preto, ako a kedy bojovať na barikádach ducha za svoj národ.
Milí Hnúšťania, ako si pripomenúť toto jubileum nášho najväčšieho rodáka? Nuž, skúste siahnuť po románe Mariána Tkáča FRANCISCI, ktorý nájdete v našej knižnici.
Román o Franciscim je aj o jeho citoch a vzťahoch, aj o nenaplnenej láske k Aničke Jurkovičovej, herečke, priekopníčke slovenského divadla. Pod silným vplyvom Ľudovíta Štúra, ktorý od svojich stúpencov žiadal, aby nevstupovali do manželstva, lebo len slobodný muž má voľné ruky v horlivom boji za slobodu, váhal a „hľadal faru“, a medzitým si Aničkino srdce získal Jozef Miloslav Hurban. Francisci si takmer zúfal, ale napokon aj Anička, aj Janíčko sa vydali na vlastné cesty životom. No osud chcel, aby nakoniec ešte obaja prežili sedemnásť rokov v Turčianskom Svätom Martine. A aby tu zomreli, tridsaťtri dni jeden po druhom...
Román Francisci je príbehom bývalého veľžupana Liptovskej stolice, vysokého štátneho úradníka, držiteľa Radu svätej Anny III. triedy či Štúrovho spolupracovníka, ale aj muža s bohatým vnútorným životom a veľkým srdcom, ktoré vždy bilo najmä za slovenský národ. Aj keď on väčšmi ako iní nasledoval Štúra v odriekaní sa od osobných slastí, na martinskom Národnom cintoríne odpočíva Ján Francisci neďaleko svojej veľkej lásky Anny Hurbanovej, rodenej Jurkovičovej...
Mgr. Martin Pliešovský, MsKS HnúšťaX