Skip to Content

Zápis do 1.ročníka ZŠ Klokočova

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Pozývame Vás aj Vaše deti na zápis do 1.ročníka základnej školy v šk.roku 2017/2018

3.apríla 2017 t.j. pondelok od 14:00 do 16:30 hod.

do hlavnej budovy

ZŠ Klokočova 742 HnúšťaSo sebou si prineste:

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • alebo vyplnený zápisný list

Milí rodičia, hľadáte pre svoje dieťa:

  • príjemné, bezpečné a kvalitne vybavené prostredie na učenie a hru?
  • kvalifikovaných pedagógov, vychovávateľov, asistentov?
  • špeciálno-pedagogické a psychologické poradenstvo pre deti aj rodičov?
  • individuálny prístup a možnosť doučovania v poobedňajších hodinách?
  • rôzne formy vyučovania motivujúce žiakov k lepším výsledkom?
  • účasť na projektoch, súťažiach a olympiádach podporujúce nadanie detí?
  • záujmové útvary rozvíjajúce u detí praktické zručnosti do života?

Naša škola toto všetko ponúka. Sme škola, ktorá dáva zdravý duševný a fyzický vývoj dieťaťa na prvé miesto.
Príďte medzi nás. Tešíme sa na Vás a Vaše deti.X