Skip to Content

Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2017

Kalendár kultúrnych podujatí 2017
15.12.2016 – 15.01.2017 výstava naivného umenia Kovačica
Knižnica prof.Š.Pasiara

21.01.2017 Čarovná studnička
vzdelávanie v oblasti tradičnej ľudovej kultúry v spoločenskej sále prístavby DK
GMOS Rimavská Sobota

27.01.2017 Učiteľský ples
Spoločenská sála prístavby domu kultúry
ZŠ JFR

23.1.2017 Bábkové divadlo Prešov
Predstavenie pre žiakov navštevujúcich školský klub detí
ZŠ JFR

31.01.2017 Výchovný koncert
DK Hnúšťa, ZŠ JFR, GMH

16.01.-16.02.2017 výstavy fotografií zo súťaže Malohont mojimi očami
Knižnica prof.Š.Pasiara

03.02.2017 Ples športovcov
Spoločenská sála prístavby domu kultúry
Športový klub: p.Petrok

24.02.2017 Ukončenie fašiangovej sezóny
16:00 Fašiangový sprievod v maskách – zapoja sa súbory MsKS, školy, CvČ, Senior Klub
17:00 Piesne donských kozákov
18:00 Pochovávanie basy - ukončenie fašiangovej sezóny tanečnou zábavou s ľudovou a dychovou hudbou mesta Hnúšťa
MsKS Hnúšťa

25.02.2017 Expedičná kamera
14:00 hod. Kino Rimava – filmový festival najúspešnejších cestovateľských a outdoorových filmov uplynulej sezóny
MsKS Hnúšťa

5.03.2017 Huncút Gašpar
Bábkové divadlo pre deti

6.03.2017 Beseda so spisovateľom
Beseda pre žiakov ZŠ s pani Hlušíkovou v Knižnici prof.Š.Pasiara

9.03. 2017 Kino Rimava: Sully

10.03.2017 30 rokov ECHA
Tanečný galaprogram a recepcia pre členov pri príležitosti výročia založenia skupiny moderného tanca Echo
MsKS Hnúšťa

16.03.2017 Saxofónové kvarteto
Koncert saxofónového kvarteta oživený premietaním nemého filmu Ch.Chaplina

05.04. 2017 Monodráma Deka
Monodráma v prevedení Filipa Gráca, člena DS Katalpa na motív poviedky Ch.Bukovského

06.04.2017 Kino Rimava: Zrodenie hrdinu

20.04.2017 Detský folklórny festival
Regionálna súťaž choreografií detských folklórnych súborov a súťaž sólistov spevákov ľudových piesní
GMOS

14.04.2017 Francisciho Hnúšťa
Regionálna postupová súťaž v prednese poézie a prózy v IV. a V. kategórii. Je súčasťou celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín
GMOS Rimavská Sobota

22.04.2017 18:00 LES
Divadelné predstavenie Slovenského komorného divadla z Martina A.N.Ostrovskij s vynikajúcim hereckým obsadením
MsKS Hnúšťa

23.04.2017 Kino Rimava: Tajný život maznáčikov

26.04.2017 Kvíz SZPB

28.04.2017 Stavanie mája
Stavanie mája spojené s programom. Vystúpi DFS Zrkadielko a Dychová hudba mesta Hnúšťa.
MsKS Hnúšťa

Máj 2017 Anton Anderle: predstavenie klasickej ľudovej marionetovej hry Don Šajn
Premiéra Bábkového divadla z Hnúšte
MsKS Hnúšťa

12.05.2017 Tvorivé dielne v spolupráci s CVČ a ZUŠ „Výroba kvetov“ – všetky účinkujúce deti vyrobia kvet pre svoju mamičku
MsKS Hnúšťa, CVČ, ZUŠ

14.05.2017 Deň matiek
Kultúrny program zostavený so súborov pôsobiacich pod MsKS
MsKS Hnúšťa

19.05.2017 Kufor s veľkým bruchom
Premiéra DDS Kukátko z Hnúšte
MsKS Hnúšťa

16.06.2017 Luigiho srdce alebo poprava tupým mečom
Premiéra DS Katalpa z Hnúšte
MsKS Hnúšťa

02.06.2017 Dni mesta Hnúšťa
Oslavy dní mesta spojené so zaujímavým programom (Hrebendova kapsa, prehliadka zborov, slávnostné zastupiteľstvo, koncerty)

16.06.2017 Divadlo Zvolen: Život je taký
Divadelné predstavenie zvolenského divadla, Hanoch Levin

24.06.2017 Miss Hnúšťa 2017

21.07.2017 Všetko o ženách
Divadelné predstavenie s profesionálnymi hercami

14.09.2017 Slovenské kortyny
tematický divadelný festival SLOVENSKE KORTYNY, do ktorého sú zapojené mestá Revúca, Tisovec a Hnúšťa

17.09.2017 DS Daxner - Yasmina Reza : Boh Masakra
Divadelné predstavenie súboru z Tisovca najhranejšej divadelnej autorky Yasminy Reza
MsKS Hnúšťa

30.09.2017 Tečkova trubka
Prehliadky dychových hudieb – vystúpia dych.hudby z Jelšavy, Revúcej, Kokavy nad Rimavicou, Hnúšte, Tisovca spojená so súťažou vo varení kapustnice a výstavou ovocia a zeleniny.
MsKS Hnúšťa

20.10.2017 Čaj o piatej
Tanečná zábava pre seniorov mesta s dychovou a ľudovou hudbou
MsKS Hnúšťa

06.12.2017 Stretnutie detí s Mikulášom, anjelom a čertom
MsKS Hnúšťa, CVČ

15.12.2017 Čarovné Vianoce
Ľudovo-ekumenický vianočný program
MsKS Hnúšťa

Okrem plánovaných akcií počítame s premietaním Kina Rimava 2xmesačne (v letných mesiacoch v letnom kine) a s 2 filmovými festivalmi, ktoré organizujeme každoročne.
Tiež počítame s výchovnými koncertami pre žiakov základných a stredných škôl a s podujatiami, ktoré si organizujú školy a škôlky.
V Knižnici prof.Š.Pasiara plánujeme pravidelné výstavy, besedy so slovenskými spisovateľmi a známymi osobnosťamim, workshop, besedy pre žiakov základných a stredných škôl podľa požiadaviek pedagógov, odborné prednášky pre žiakov základných a stredných škôl, informačná výchova pre všetky stupne škôl a tak prispieť k rozvoju čitateľskej a informačnej gramotnosti a zvyšovanie povedomia o poskytovaných službách.
Koncom šk.roka 2017 sa uskutoční slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice.

Vypracovala: Diana Vojenčiaková, MsKS HnúšťaX