Skip to Content

Pozvánka na seminár Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, Vás pozýva na bezplatný odborný seminár pre zamestnávateľov na tému: Elektronická komunikácia zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou, najnovšie legislatívne zmeny. Miesto: Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, Kálmana Mikszátha č. 6, (zasadačka – kapacita 50 miest). Termín: 26.apríla 2017 (v stredu) o 9.00 h.
Program seminára :

Prezentácia účastníkov od 8.30 h
- Najčastejšie chyby registrácie a vykazovania zamestnancov zo strany zamestnávateľov
- Elektronický evidenčný list dôchodkového poistenia – jeho zavádzanie, platnosť, fungovanie, zozbierané skúsennosti
- Aktuálne otázky :
A) Zmeny súvisiace s novelou zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1.marca 2017.
B) Novela zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti s účinnosťou od 1. marca 2017 a od 1.apríla 2017, príprava správneho výkonu v podmienkach Sociálnej poisťovne.
C) Uplatňovanie zákona o e-Govermente v podmienkach Sociálnej poisťovne.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
JUDr. Zuzana Kederová
riaditeľka pobočkyX