Skip to Content

Včasná intervencia - O. z. ATHÉNA

Ide o novú sociálnu službu pre rodiny, ktorým sa narodí dieťatko so zdravotným postihnutím, alebo sú signály, že zdravý vývoj novonarodeného dieťaťa môže byť z rôznych dôvodov ohrozený.
OZ ATHÉNA ju poskytuje od septembra 2016 ambulantnou formou, ale najmä terénnou formou priamo v rodinnom prostre­dí dieťatka v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca, Veľký Krtíš a Poltár.
V súčasnosti ju poskytujeme 9 rodinám.

Táto podporná služba pre rodiny bola v Európe zavedená už koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia ako intervencia a prevencia dlhodobých obmedzení u detí do 7 rokov veku. Vo väčšine európskych krajín je koncepcia poskytovania včasnej intervencie výsledkom spolupráce ministerstiev zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí. Na základe nej pomáha rodine interdisciplinárny tím odborníkov.

Odborný tím pracovníkov prichádza za rodinou do jej domácnosti a ponúkne spoluprácu, vzájomnú interakciu a sprevádzanie rodiny v komunikácii s úradmi a rôznymi inštitúciami. S ranou starostlivosťou o deti s podozrením na ­postihnutie, resp. už s diagnózou postihnutia, je nevyhnutné začínať vo veku 0 – 3 roky.

Rodičia by preto mali zabezpečiť odbornú intervenciu pre svoje dieťa už od najútlejšieho veku. V opačnom prípade sa znižuje kvalita a výsledný efekt prichádzajúcej odbornej pomoci. Ich rodičovstvo si vyžaduje profesionálnu podporu, obzvlášť, keď prijímajú novú životnú situáciu a prispô­sobujú sa jej.

Poradenská intervencia odborníkov býva orientovaná nielen na dieťa, ale aj na rodičov. Rodičia v snahe prijať svoje dieťa také, aké je, potrebujú poradiť, ako s ním pracovať, ako riešiť každodenné problémy vzhľadom na jeho hendikep, ako prijať novú situáciu a pritom nájsť stratenú rodinnú pohodu.

Sme veľmi radi, že aj v našom meste sú ľudia, podnikatelia a firmy, ktorí zodpovedne podnikajú a pomáhajú komunite.
Službu Včasná intervencia podporili Grigorij Šamin - Bautrade, Michal Fekeč a Anna Šuttová - TOP ECONOMIC.
Umožňuje nám to poskytovať podporu a sprevádzanie rodine s dieťaťom, ktoré má zdravotné znevýhodnenie priamo v jej prirodzenom prostredí.
ĎAKUJEME!

rasice8.jpg
rasice3.jpg
rasice_david2_2.jpg
rasice_dominika4_2.jpg


X