Skip to Content

VII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise

Organizátori podujatia Mikroregión SINEC - KOKAVSKO, O.z.RODON Klenovec a obec Klenovec, v spolupráci so stolno-tenisovým klubom v Klenovci, v sobotu 8. apríla 2017 v telocvični ZŠ s MŠ V.Mináča zorganizovali VII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 45 hráčov z obcí regiónu – Hnúšte, Utekáča, Rimavskej Bane, Klenovca, Poltára, Rimavskej Soboty, Revúcej, Železníka, Cinobane a Muránskej Dlhej Lúky. O výborný guľáš sa postarali manželky hráčov z Klenovca, ktorým patrí poďakovanie.

Turnaj sa začal o 9,00 hodine rozpisom družstiev a jednotlivých hier hráčov. Starostka obce Klenovec Mgr. Zlata Kaštanová privítala účastníkov podujatia a oficiálne turnaj otvoril predseda Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO a starosta obce Kokava nad Rimavicou Ing. Ján Chromek. Organizačné pokyny ku priebehu turnaja povedal Richard Bálint – poslanec obecného zastupiteľstva obce Klenovec. Otvorenia sa zúčastnila aj starostka obce Rimavská Baňa Mgr. Elena Polóniová, zástupca starostky obce Klenovec Marian Štefánik, poslankyňa obecného zastupiteľstva a predsedkyňa komisie školstva, mládeže, kultúry a športu PhDr. Janka Pohorelská. Potom už naplno prebiehali súboje medzi hráčmi v 4. kategóriách: neregistrovaní dvojhra – 27 hráčov, registrovaní dvojhra – 18 hráčov, štvorhra – 16 párov a ženy – 2. Ani tento rok nechýbala výborná atmosféra hráčov a návštevníkov, ktorí prišli povzbudiť svojich známych a kolegov.
Turnaj sme ukončili slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním diplomov, malých darčekov víťazom jednotlivých kategórií, ktoré previedla starostka obce Klenovec Mgr. Zlata Kaštanová, za stolno-tenisový klub Klenovec Ivan Rosiar,a Ján Ďurik a za hlavného organizátora manažérka mikroregiónu Milada Kochanová.

Výsledky turnaja z jednotlivých kategórií sú nasledovné:

- v kategórii neregistrovaní dvojhra získal 1.miesto Milan Lašiak (Utekáč), 2.miesto Igor Bahleda (Utekáč) a 3.miesto Igor Andráš (Rimavská Sobota).
- v kategórii registrovaní dvojhra získal 1.miesto Ján Kizek (Revúca), 2.miesto Ján Hicár (Revúca) a 3.miesto Jozef Kelich (Revúca).
- v kategórii štvorhra sa na 1.mieste umiestnili – Ján Hicár (Revúca) a Branislav Gömöry (Železník), na 2. mieste Jozef Kelich (Revúca) a Igor Nosáľ (Utekáč), 3.miesto si vybojovali Zoltán Počai (Rimavská Sobota) a Pavel Urbančok (Cinobaňa).
- v kategórii ženy sa na 1.mieste umiestnila Gabriela Balciarová (Hnúšťa) a na 2. mieste Anna Repková (Rimavská Sobota).

Všetkým zúčastneným hráčom a samozrejme víťazom prajeme mnoho ďalších športových úspechov.

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom podujatia a sponzorom - Hostinec Sídlisko a Kvetinárstvo Alena Figuliová.
Veríme, že sa stretneme znovu o rok na ďalšom ročníku výborného športového podujatia, o ktoré je stále vyšší záujem, ale z kapacitných dôvodov máme limitovaný počet hráčov .

(mk)

cimg2826.jpg
cimg2840.jpg
cimg2834.jpg
cimg2853.jpg
cimg2863.jpg
cimg2868.jpg
cimg2867.jpg
cimg2865.jpg


X