Skip to Content

Z kraja Hrebendovho priamo do Levoče

Dňa 29.marca 2017 sa delegácia mesta Hnúšťa v zložení Mgr. D.Kysucká (Knižnica prof.Š.Pasiara), Mgr. M.Pliešovský (MsKS), Mgr. D.Vojenčiaková (MsKS), Mgr. D.Bálintová (Gymnázium Mateja Hrebendu), Ing. S.Bálint (za miestnu časť Hačava), V.Zán a manželia Bozóovci (Únia nevidiacich RS) zúčastnili konferencie s názvom „Hrebenda putujúci k dnešku“, ktorá sa konala v Levoči.

V Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu nás okrem prehliadky samotnej knižnice a ich cennej práce, ako je tlač kníh v braillovom písme, nahrávanie zvukových kníh, výroba reliéfových obrázkov z plastu, čakalo množstvo zaujímavých prednášok.
Jednou z nich s názvom „Hrebenda s dobrodincami, o dobrodincoch, oni s ním a o ňom“ reprezentoval naše mesto aj Mgr. Martin Pliešovský.
Ďalší pútavý prednes mal nevidiaci Michal Herceg zo Slovenského rozhlasu či Ján Cíger z Mädokýša, ktorý v auguste 2016 absolvoval na počesť národného buditeľa, kníhkupca a spisovateľa Púť Mateja Hrebendu z Lipovca do Rimavskej Píly.
Konferencia bola spestrená umeleckým slovom a hudobným sprievodom - hrou na ľudových nástrojoch. Nás najviac zaujal strunový hudobný nástroj ninera, ktorého struny sa rozoznievajú pomocou trenia dreveného kolieska.
Sme veľmi radi, že meno Mateja Hrebendu neupadá do zabudnutia, naopak, je vzorom stále väčšiemu počtu ľudí, práve pre jeho lásku ku knihám a skromnosť. Nič nemal a nič mu ani nechýbalo. Ako o ňom povedal Karol Kuzmány: „Nemôže slepý slepého viesť; tento slepý by bol však dobrým vodcom i mnohému vidomému.“
Mgr. Diana Vojenčiaková, MsKS

img_20170329_092810_hdr.jpg
img_20170329_093445_hdr.jpg
img_20170329_092913_hdr.jpg
img_20170329_093626_hdr.jpg
img_20170329_100302_hdr.jpg
img_20170329_141059_hdr.jpg
img_20170329_130430_hdr.jpg
img_20170329_112132_hdr.jpg


X