Skip to Content

Biológia vážne

Žiaci Gymnázia Mateja Hrebendu z tretej A triedy Milan Kyseľ, Daniel Šebo, Dominik Majdan a Lucia Hedvigová sa v mesiaci apríl zúčastnili okresného kola biologickej olympiády kategórie E v odbore geológia a botanika. M.Kyseľ obsadil 1.miesto, D.Šebo 2.miesto a D.Majdan 3.miesto v odbore geológia a postúpili do krajského kola. Lucka Hedvigová skončila na 3.mieste v odbore botanika. Krajské kolo biologickej olympiády sa konalo 3. mája v Banskej Bystrici, kde boli naši žiaci veľmi úspešní. D.Šebo obsadil 2.miesto, M. Kyseľ sa umiestnil na 3.mieste a D.Majdan na 7.mieste.

K dosiahnutým výsledkom blahoželáme! Mgr. Vinclavová

1gym.jpg
2gymn.jpg


X