Skip to Content

Environmentálne dni

Deň vody a deň zeme - nielen v tieto dva dni sme sa na škole - v Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti venovali životnému prostrediu.

Deň vody:

Voda je najdôležitejšia zložka života na Zemi. Bez nej by nefungovalo vôbec nič. Neexistovala by bunka, nebola by rastlina, živočích a ani človek. Zem by bola pustá, bez života, preto je veľmi dôležité, aby sme žiakom vštepovali dôležitosť ochrany zdroja života – vody.

Dňa 22.3.2017 prebiehali na našej škole aktivity venované vode. Žiaci prvej A modelovali tok rieky a umiestňovali doň správne živočíchy, rastliny a stavby. Žiaci tretej A, prvej B a druhej B sa venovali aktivitám zameraným na spotrebu vody, svetovej problematike spotreby a znečistenia vody. Tento deň bol spropagovaný nástenkou vo vestibule školy, kde si každý, koho zaujíma problematika ochrany vodných zdrojov, mohol nakresliť svoju kvapku.

Deň Zeme:

Zem – naša modrá planéta je jediná svojho druhu v blízkom vesmíre, kde je dokázaný život. Žiaľ, nie každému na nej záleží. Vyrubovanie pralesov, ropné škvrny, plastový ostrov v oceáne, to sú len zrnká z veľkého počtu činností človeka, ktoré ničia to najvzácnejšie – náš domov, našu Zem. Je veľmi dôležité, aby sa spojili všetci tí, ktorým na nej záleží. 22. apríl je venovaný ochrane našej Zeme, keď každý z nás svojou činnosťou môže prispieť k jej záchrane či skrášleniu.
 
Dňa 21.4. na všetkých školách nášho mesta Hnúšťa prebiehali aktivity venované Dňu Zeme. Z našej školy sa do čistenia ulíc zapojili žiaci prvej A a štvrtej A triedy, ktorí vyčistili ulice a chodníky na sídlisku 1. mája a cestu smerom na Brandzovú. Vyzbierali 4 veľké a 10 malých vriec smetí. Druhá B trieda zostala pri škole, kde zveľadila záhradu školy, vyplela skalku a vyčistila blízke okolie školy. V ostatných triedach prebiehali aktivity venované ochrane životného prostredia, čím sme chceli prispieť k rozvíjaniu environmentálneho cítenia našich žiakov.
Mgr. Zlata Vinclavová

img_20170321_114546.jpg
img_20170321_114556.jpg
img_20170321_114613.jpg
img_20170321_114645.jpg
img_20170321_114832.jpg
img_20170321_114905.jpg
img_20170321_115640.jpg
img_20170321_115602.jpg
img_20170321_115426.jpg
img_20170321_115053.jpg
img_20170405_132358.jpg
img_20170405_132251.jpg
img_20170322_101148.jpg
img_20170322_101038.jpg
img_20170421_091255.jpg
img_20170421_110634.jpg
img_20170421_085810.jpg
img_20170421_085825.jpg
img_20170322_101108.jpg
img_20170421_112754.jpg
img_20170421_112759.jpg
img_20170421_111357.jpg
img_20170421_110757.jpg
img_20170421_111347.jpg
img_20170407_080557.jpg
img_20170421_110826.jpg


X