Skip to Content

Grant Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Projekt Základnej školy Klokočova 742 Hnúšťa „Pomôžme si navzájom“ postúpil do druhého kola grantového programu. V druhom kole sa o tento grant uchádzali tri organizácie - Občianske združenie Horná Rimava, Gemerské grúne, o.z. a Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa. Grant Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ podporou verejnosti získala naša základná škola s počtom, hlasov 4 274 a dňa 4. 5. 2017 pani riaditeľka Mgr. Ľubica Henčová prevzala od pána Ing. Jaroslava Zachara, managera Tesca v Hnúšti, symbolický výherný šek v hodnote 1 300 €. Dôvodom nášho zapojenia sa do tohto projektu bolo obnovenie a zveľadenie priestranstva v okolí našej školy za pomoci komunitnej spolupráce a tým vytvorenie trvalej hodnoty, ktorá by ostala aj pre ďalšie generácie. Našou snahou bude vybudovať príjemné prostredie pre trávenie voľného času a zároveň deti a verejnosť vychovávať k ochrane životného prostredia, k pestovaniu verejnej zelene, zdôrazňovaniu dôležitosti separácie odpadu a uplatňovania ekologického myslenia a správania sa v každodennom živote. Ďalšou úlohou je podporiť participáciu verejnosti – rodičov, starých rodičov a pedagógov ako dobrovoľníkov - na zveľaďovaní životného prostredia.

Chceme všetkým poďakovať za podporu a dôveru, ktorú ste nám preukázali. Dúfame, že spoločne zažijeme radosť z možnosti zmeniť niečo v našom okolí. KK

hdimg0ffc89555280d99b2886e4609ab5cf.jpg


X