Skip to Content

ENVIRO UČEBŇA

Koncom školského roka bola v záhrade našej školy slávnostne otvorená nová enviro učebňa, ktorá je výsledkom projektu Naj eko vylepšovák na škole. Ten podporila Nadácia Volkswagen Slovakia a na škole začal prebiehať zber pet fliaš, ktoré sú jej nevyhnutnou súčasťou. Žiaci v eko-tímoch pracovali na návrhoch, ako fľaše spracovať, aby mohli slúžiť ako steny tejto učebne. Niekoľko mesiacov potom fľaše podľa víťazného návrhu viazali. Upravovali aj okolie učebne vysádzaním stromčekov, kvetinového záhonu a zelene. Nakoľko sme sa rozhodli učebňu oproti pôvodnému plánu  o niekoľko metrov zväčšiť, určite by jej realizácia  nebola možná, nebyť  skvelých ľudí, ktorí pri nás celý ten čas stáli a podporovali nás. Naše poďakovanie patrí  Pozemkovému spoločenstvu Sinec - Hnúšťa, Píle Pali v Klenovci,  Mestským lesom Revúca, Štátnym lesom Slovenskej republiky, Ing. Černákovi s manželkou,  Mgr. Šaminovi, Ing. Vaculovi, primátorovi mesta Hnúšťa - Mgr. Michalovi Bagačkovi a všetkým, ktorí pridali ruku k tomuto skvelému dielu. Enviro má zelenú a my veríme, že tento projekt, ktorý bol zrealizovaný v tomto školskom roku nebude posledný. Veď spolu dokážeme všetko.
ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa

20348052_10214074389918047_1213323327_o.jpg
20394729_10214074389478036_1975093738_o.jpg
20394641_10214074383557888_1528250051_o.jpg
eemviro.jpg
ennviro.jpg
uueebna.jpg
enviro.jpg


X