Skip to Content

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie programového rozpočtu na roky 2018 – 2020

V súlade s rozpočtovým harmonogramom na rok 2018, Rozpočtovými pravidlami mesta Hnúšťa, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
vyzývam
všetky subjekty rozpočtového procesu zodpovedné za tvorbu a plnenie rozpočtu v zmysle § 7 Rozpočtových pravidiel mesta Hnúšťa, aby písomné požiadavky na zostavenie rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2018 – 2020 predložili na predpísanom formulári do 6. októbra 2017 na Finančné oddelenie Mestského úradu v Hnúšti.

PrílohaVeľkosť
rozpoctovy_harmonogram_2018.pdf364.06 KB
vyzva_na_predlozenie_poziadaviek_na_r._2018.pdf261.09 KB
formular_rozpoctovej_poziadavky_2018_-_2020.pdf160.88 KB


X