Skip to Content

Návšteva 2.A. v CVČ

Žiaci 2. A triedy zažili netradičné učenie o prírode a zvieratkách. Spolu s pánom triednym učiteľom navštívili centrum voľného času  v Hnúšti. V pekných priestoroch ich privítala pani riaditeľka Ing. Janka Paučová. Všetci  boli zvedaví, čo ich čaká. Spolu so svojimi pomocníkmi rozdelila žiakov do troch skupín. Prvá skupina pracovala s pracovnými listami, v ktorých dokresľovali chýbajúce časti zvieratiek, druhú skupinu žiakov čakal vedomostných kvíz o živočíchoch a tretia skupina navštívila mini ZOO, kde obdivovali rôzne druhy zvieratiek - morčiatka, škrečka, ježka, korytnačku, vtáčiky. Žiaci boli nadšení a všetci sa prestriedali pri každej aktivite.
Ďakujeme pani riaditeľke za príjemné spestrenie vyučovania a už sa tešíme na ďalšie stretnutie.X