Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie: „Realizácia optických sietí“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby /NASES/ ako štátna organizácia zriadená Úradom vlády SR buduje národnú komunikačnú infraštruktúru v rámci Operačného programu informatizácie spoločno

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 30.11.2015.

Primátor mesta
H n ú š ť a
V Hnúšti dňa 20.11.2015

P o z v á n k a

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 30.11. 2015 t. j. v pondelok o 15.00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

V Hnúšti sa zakladá detský divadelný súbor

Ak máte pocit, že sa vo Vašom dieťati ukrýva herecký talent, alebo túži po žiare javiskových svetiel, príďte na kasting prvého detského divadelného súboru v Hnúšti, ktorý sa uskutoční 25.11.

Zimný filmový festival opäť v kine Rimava

Tentokrát sa môžu diváci tešiť na pásmo tých najúspešnejších filmov, ktoré boli ocenené na prestížnych svetových festivaloch, ale i zaujímavé expedičné filmy z českej kotliny.
Čo urobia dvaja dobrodruhovia z Čiech, keď ich zmetie lavína? Ako donútiť premrznuté telo spolupracovať behom ultramaratónu v -48°C? Koľko prvovýstupov sa podarí uskutočniť Mikeovi Libeckimu v nezkrotnej Antarktíde? To všetko sa dozviete v našom kine Rimava už túto sobotu 21.11.2015 o 14:00 hod.!

Okrem skvelých filmov Vás čaká aj losovanie tomboly a malé občerstvenie!

Srdečne pozývame na Snow Film Fest

... POPOLUDNIE PLNÉ ŠPIČKOVÝCH FILMOV!
... SNEH, ĽAD, ADRENALÍN!
... EXTRÉMNE LYŽOVANIE, ZIMNÉ LEZENIE, EXPEDÍCIE, SKIALPINIZMUS A ĎALŠIE ZIMNÉ ŠIALENOSTI!

Návrh VZN o daniach a poplatku na rok 2016

Mestský úrad v Hnúšti oznamuje že v zmysle § 6 odst. 3) zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje n á v r h Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa o miestnych daniach a miestnom poplatku na zdaňovacie obdobie roku 2016 a nasledujúce zdaňovacie obdobia.

Syndikovať obsah


X