Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Stanovisko hlavnej kontrolórky k "Návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016-2017

Stanovisko hlavnej kontrolórky k "Návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016-2017"

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 23.2.2015

Primátor mesta
H n ú š ť a

V Hnúšti dňa 16.2.2015

P o z v á n k a

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 23. februára 2015 t.j. v pondelok o 15.00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

Príďte na fašiangovú pozostalosť!

Vážení občania, milí priatelia!

Mestské kultúrne stredisko

vás srdečne pozýva

na poslednú fašiangovú zábavu

POCHOVÁVANIE BASY,

ktorá sa uskutoční

už zajtra 17. februára

od 19.00 hodiny

v prístavbe Domu kultúry v Hnúšti.

Vstupné je ČKD (Čo Kto Dá).

Karneval v MŠNR Hnúšťa

Pozor, pozor práve dnes,
začína sa veľký ples,
berte masky,
je tu bál - FAŠIANGOVÝ KARNEVAL...

Oznámenie o doručení úradnej zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje,že

Ervín Chicho
Štefan Oláh

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta: úradná zásielka

Pozvánka na Festival Filmových Nádejí

Kino Rimava vás pozýva v sobotu 21. februára 2015 o17.00 hodine do Mestského kultúrného strediska v Hnúšti na Festival Filmových Nádejí,

Syndikovať obsah


X