Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Príjemné utorkové popoludnie so spisovateľom Jozefom Banášom v knižnici

Spisovateľ, diplomat, politik, topmanažér.......osoba, ktorej tvorbu možno charakterizovať ako tematicky a žánrovo rozmanitú........osoba, ktorú literárna kritika označila za muža, ktorý naskočil na v

Návrh Prílohy č. 6 k VZN č. 88/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a školských zariadení ŠZ

Mesto Hnúšťa zverejňuje návrh Prílohy č. 6 k VZN č. 88/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a školských zariadení v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb.

Návrh rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2017 - 2019

Mesto Hnúšťa zostavilo návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Pred schválením sa návrh rozpočtu predkladá na verejnú diskusiu podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Jozef Bobák
Ján Mačo
Klaudia Kalujová

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2017

Gladiatori zatiaľ bez výhry...

Minulý mesiac sa začal v Rimavskej Sobote už IV. ročník Rimavskej hokejovej amatérskej ligy (RHAL). Do tejto sezóny nastúpilo všetkých 7 tímov, ktoré odohrali aj predchádzajúci ročník. Pred začiatkom sezóny zasadala súťažná komisia, ktorá rozhodla o niektorých zmenách a to hlavne o tom, že celkový počet zápasov v sezóne sa zníži, čo znamená, že hrací model bude: každý s každým, ale už len dvojkolovo (minulé sezóny sa tímy stretli navzájom 3 krát). Ďalšia zmena sa týka toho, že niektoré zápasy sa odohrajú na zimnom štadióne v Revúcej (samozrejme v závislosti od dokončenia rekonštrukcie štadióna a poveternostných podmienok).
V piatok (11.11.) nastúpili hnúšťanskí gladiátori už na svoj tretí zápas.

Plstenie pre dobrú vec

Projekt Babka k babce budú kapce – a nielen to, ktorý podporil MAS MALOHONT, sme 12.11. ukončili plstením pre dobrú vec.

Syndikovať obsah


Konto - prihlásenie

Akcie

Materská škola Nábrežie Rimavy Hnúšťa pozýva všetkých rodičov a priateľov školy na vianočný program...
08.12.2016 - 15:00
Naše mesto kliká zodpovedne.sk

AgenturaPreRozvojGemera
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X