Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Upravené parkovisko na ulici 1. mája

Mesto Hnúšťa z vlastného rozpočtu v mesiaci september zrealizovalo úpravu a asfaltovanie jedného z dvoch veľkých parkovísk na sídlisku 1. mája - pri polyfunkčnom bytovom dome 908. Investícia bola plánovaná dlhodobo, preto je dobré, že príjmy mesta dovolili jej tohtoročnú realizáciu. Za 901 m2 vyasfaltovanej plochy mesto firme PUR-STAV KB uhradilo sumu 25.782 Eur, čo oproti plánovanému rozpočtu znamená úsporu, ktorú použije pri asfaltovaní miestnej komunikácie na sídlisku Nábrežie Rimavy.

Svetový deň srdca

Cieľom SVETOVÉHO DŇA SRDCA je zvýšenie verejného povedomia o hrozbe kardiovaskulárnych ochorení a cievnych mozgových príhod, ako aj význame zdravého životného štýlu z hľadiska srdca – aby deti, adolescenti a dospelí na celom svete mohli žiť lepšie a dlhšie. Úroveň rizika kardiovaskulárnych ochorení a cievnych mozgových príhod je kombináciou ovplyvniteľných a ne­ovplyvniteľných rizikových faktorov, z ktorých najdôležitejší je vysoký tlak krvi. Podľa odhadov bude do roku 2025 mať vyše 1,5 miliardy ľudí alebo každý tretí človek vo veku nad 25 rokov vysoký tlak krvi, čo je v celosvetovom meradle jeden z najvážnejších individuálnych rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a najčastejšou príčinou úmrtia.

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Ivona Turok-Meceňová
Pavel Smital
Alžbeta Bačová
Ján Oláh
Peter Hurajt
Erika Grlačková

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Jeseň pani bohatá

Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Je aj predzvesťou zimy, ktorá prináša do našich príbytkov pokoj a dni oddychu. Jeseň prichádza pomaly, po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda so svojím chladným počasím. Okrem chladnejšieho počasia prináša aj začiatok školského roka. S príchodom jesene sa mení aj príroda. Ulice sú plné opadaného lístia, ktoré vytvára farebné koberce. Štebotavé lastovičky postupne čoraz viac utíchajú a odlietajú prečkať tuhú pani Zimu do teplých krajín. Ostatné zvieratká nelenia a usilovne znášajú do svojich brlohov zásoby potravy, ktoré im pomôžu prečkať mrazivú zimu.

Bratia Damien a Miroslav Frgolcovci opäť na stupňoch víťazov!

Pre Damiena Pavla Frgolca a Miroslava Frgolca sa v sobotu 26.9.2015 začala jesenná sezóna v taekwonde. V tento deň sa zúčastnili 3. kola slovenskej ligy v zápasoch, ktoré sa každoročne koná v Snine pod názvom Black Tiger Cup. Stretlo sa tu približne 140 pretekárov z 12 klubov zo Slovenska, Poľska
a Ukrajiny.
Obaja bratia nastupovali ako nováčikovia v kategórii"A". Ich výkony však boli excelentné.
Damien Pavel Frgolec vo svojom zápase zúžitkoval svoje schopnosti, skúsenosti a bojovnosť a obsadil krásne 1. miesto.

Dni španielskej kultúry 2015 v Hnúšti

Hoci sa už všetci vrátili z dovoleniek a s ľútosťou pozerajú fotky plné slnka , my v Mestskom kultúrnom stredisku sme si leto predĺžili.
V polovici chladného septembra sme pre Vás pripravili týždeň plný temperamentných pohybov, vášňou doladenými tónmi a slnkom pohladenými jedlami či nápojmi.
Do Dní španielskej kultúry nás uviedla cestovateľka Ing.Jana Paučová, ktorá v Španielsku strávila 114 dní svojho života a vycestovala do tejto úžasnej krajiny celkom 9 krát.
Prednáška sa niesla v príjemnej priateľskej atmosfére a v príjemnom prostredí bábkovej sály. Krajinu býčích zápasov z pútavého rozprávania a krásnych záberov Ing.Paučovej spoznali i tí, ktorí tam nikdy neboli.

Syndikovať obsah


X