Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Rekonštrukčné práce – oprava kanalizácie

Vážení občania, mnohí ste si určite všimli, že na ulici Š.M.Daxnera je už dlhšiu dobu rozkopaná miestna komunikácia a chodník a tak isto aj prepojovací chodník (chodník na IBV) medzi ulicami Š.M.Daxne

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že
Veronika Kaločajová /1997/
má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku
č. 2015/36254 a 2015/36257

Voľné miesto na ZŠ Janka Francisci Rimavského

Riaditeľstvo Základnej školy Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície psychológa /liečebného pedagóga, logopéda prípadne špeciálneho pedagóga/ - 1 pracovné miesto - v rámci projektu „PRINED“ počas implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania na dobu určitú od 25.08.2015 do 30.11.2015.

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

Primátor mesta Hnúšťa na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti dňa 15.júla 2015 t.j. v stredu o 14.30 hod. do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Zuzana Štrbová
Mária Kenická
Imrich Oláh

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka

„ Taekwondo guľáš “

Dňa 26.06.2015 sa taekwodndisti opäť stretli na čerstvom vzduchu na futbalovom štadióne v Hnúšti, aby za prítomnosti prezidenta klubu TKD Hnúšťa p.

Syndikovať obsah


X