Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2015

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2015

V knižnici sa prednášalo...

V knižnici prof. Štefana Pasiara sa opäť prednášali zaujímavé témy.

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 23.5.2016.

Primátor mesta
H n ú š ť a
V Hnúšti dňa 16.5.2016

P o z v á n k a

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 23. mája 2016 t. j. v pondelok o 15.00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

XXI. DNI MESTA HNÚŠŤA

Tri dni v roku patria v meste Hnúšťa k významným už 21. rokov. Od piatka 27.mája až do nedele 29.mája Vás radi privítame na množstve aktivít, ktoré sa budú organizovať, počas ktorých mnohí dobrovoľníci, členovia kultúrnych či športových klubov budú prezentovať svoje záujmy, záľuby, činnosť a výsledky, ktoré dosiahli. Príďte prežiť posledný májový týždeň do ulíc mesta, na námestie, do amfiteátra, kultúrneho domu alebo športovej haly, kde Vás všetkých čaká skvelý program!

Pozvánka na pochod „Duchovne po stopách hrdinov SNP“

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR v súlade so svojim plánom v dňoch 25.-27. mája 2016 usporiada 0. ročník pochodu duchovne po stopách hrdinov SNP v sprievode duchovných ekumenickej pastoračnej služby, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Premiéra Divadelného súboru Katalpa

V piatok 13.mája 2016 sa divadelná sála Domu kultúry v Hnúšti naplnila do posledného miestečka. Zvedaví diváci očakávali premiéru novovzniknutého divadelného súboru Katalpa z Hnúšte.

Pozvánka Kina Rimava

Kino Rimava vás srdečne pozýva na westernovú komédiu geniálneho režiséra Quentina Tarantina OSEM HROZNÝCH, ktorý premietame 19. mája 2016 o 18:00 hod.

Syndikovať obsah


X