Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Do práce na bicykli

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCI BB) spolu s Turčianskou bicyklovou skupinou JUS z Martina (TBS JUS) a Prešovskou bicyklovou skupinou Kostitras sa rozhodli zrealizovať projekt s názvom „Nechajme auto doma – národná kampaň pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách“ Vytvorili efektívny nástroj pre všetky samosprávy na Slovensku, ktoré majú záujem sa zapojiť do CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE "DO PRÁCE NA BICYKLI"

Juniorky v predposlednom vystúpení s plným zásahom v Žiari

Juniorky vo svojom predposlednom ligovom zápase v sezóne začali akosi lenivo, o čom svedčí jednoznačne stratený set. Ale od tejto chvíle, akoby nastúpila vymenená garnitúra a Iskra prevzala osud zápasu do svojich rúk. V druhom sete vrátili Žiarčiankam požičané a v ďalších setoch si nedali vziať víťazstvo. Dominancia Hnúšťaniek sa stupňovala v druhom zápase, keď domáce stále menej a menej ohrozovali Iskru v ceste za druhým víťazstvom dňa.

Pozvánka na spoločenské podujatie konané v rámci Medzinárodného dňa Rómov

kcentrum
Dátum akcie: 
18.04.2015 - 12:00

Program:
od 12.00 – Ukážka prípravy tradičných rómských jedál spojená s ochutnávkou/ goja, marikle,držkový perkelt, guláš a iné dobroty /

13.00 – 14.00 – Prednáška o histórii a kultúre Rómov spojená s prezentáciou úspešných Rómskych osobností a spomienkou na MuDr.Jána Cibuľu – rodáka z  Klenovca

14.00 – 16.00 – Kultúrny program

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2015

Mesto Hnúšťa každý rok poskytuje dotácie z rozpočtu mesta. Dňa 23. 3. 2015 zasadala komisia, ktorá schválila prerozdelenie týchto prostriedkov pre právnické osoby, ktoré prispievajú svojou činnosťou k rozvoju mesta v rôznych oblastiach verejného života. Požiadavky jednotlivých žiadateľov boli prehodnotené a výška dotácií bola schválená tak, aby negatívne neovplyvnila hospodárenie mesta a zároveň prispela k rozvoju činnosti jednotlivých organizácií.

Oznámenie o zámere predať majetkový podiel Mesta Hnúšťa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Hnúšťa, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja majetkového podielu vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Stretnutie s Prema Leom

"Ak zmeníme slabé myšlienky na silné, negatívne slová za pozitívnejšie, zmeníme svoj život na lepší."Táto myšlienka rezonovala celým stretnutím študentov SOŠ v Hnúšti, so spisovateľom

Syndikovať obsah


Naše mesto kliká zodpovedne.sk

AgenturaPreRozvojGemera

Akcie

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
30.04.2015 - 23:59
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
31.05.2015 - 23:59
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2015.
31.12.2015 - 23:59
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X