Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Valentín je tu znova

Mesto Hnúšťa, Mestské kultúrne stredisko a GMH - gymnázium Hnúšťa srdečne pozývajú všetkých zamilovaných na Valentínske stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 14. februára 2015 o 17.00 hodine na Námestí Janka Francisciho.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum akcie: 
20.02.2015 - 07:00 - 28.02.2015 - 18:00

Oznamujeme Vám, že od 23.02.2015 do 27.02.2015 v čase od 7:30 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovania prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta na uliciach Pokroku od s.č. 665 po 717, Š.M.Daxnera od s.č. 655 po 659 a Vansovej od s.č. 624 po 753, 1560 a 3109.

Druhé stretnutie k stratégii MALOHONTU - Pozvánka

V pondelok 23. februára 2015 o 15.00 hod. sa v Rimavských Zalužanoch uskutoční druhé z pracovných stretnutí zamerané na prípravu stratégie miestneho rozvoja. V úvode zhrnieme výstupy z predchádzajúceho pracovného stretnutia, ktoré sa konalo v Hrnčiarskej Vsi. Potom si spoločne stanovíme ciele, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2022, ako aj priority a opatrenia, na ktoré budeme koncentrovať naše úsilie, čas, financie i miestne zdroje v najbližších 7 rokoch.

Objavovanie dreva

OZ SOŠka pri SOŠ v Hnúšti dňa 6.2.2015 slávnostne zahájila svoj projekt OBJAVOVANIE DREVA, ktorý je podporovaný Nadáciou VÚB.
Cieľom nášho projektu je naučiť mladých ľudí, že aj zmysluplnejšie, ako za počítačom, sa dá stráviť čas.

Indonézia a Ukrajina na ZŠ Klokočova

Hneď po polročných prázdninách čakal žiakov v Základnej škole Klokočova 742 týždeň plný zážitkov, pretože našu školu opäť navštívili dve zahraničné stážistky – Dian z Indonézie a Sonja z Ukrajiny.
Ako sa k nám dostali? Vďaka ponuke od študentskej organizácie AIESEC, sa totiž naša škola už druhýkrát zapojila do medzinárodného projektu EDUCATE SLOVAKIA.
Obidve dievčatá si pre žiakov pripravili zaujímavé prezentácie o svojej rodine i krajine, o každodennom živote, o typických jedlách, zvieratách ale aj o tradíciách a zvykoch v každej krajine. Samozrejme, že každú prezentáciu sprevádzalo mnoho otázok, na ktoré študentky ochotne odpovedali. Každodenná komunikácia prebiehala prevažne v anglickom jazyku, avšak pri rozhovoroch so Sonjou mohli žiaci využiť aj znalosť ruského jazyka. Takáto skúsenosť určite prirodzene motivuje žiakov k lepšiemu ovládaniu cudzieho jazyka a tiež k potrebe harmonického spolunažívania v multikultúrnej spoločnosti.

PÁRAČKY

„Poďte dietky, poďte tetky, poďte že k nám na páračky“!

Takto volali pani učiteľky Ľubka a Janettka preoblečené v tradičných krojoch za dedinské ženičky na deti a ich rodičov v Mesiačikovej triede.

Syndikovať obsah


X