Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Oznámenie o doručení úradnej zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje,že pre adresáta

Zdenka Málišová
Peter Horvát
Marek Oláh
Lucia Adamovičová
Miroslav Zvara

bola na Mestský úrad v Hnúšti doručená úradna zásielka.

Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Hnúšťa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle § 9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Hnúšťa

V zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.

Prehodnotenie plnenia PHSR k 13.11.2014 (stav 21 481 391,00 €)

PHSR (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) mesta má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 rokov). Je nositeľom rozvojovej politiky mesta, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní ďalšieho rozvoja.

1. kolo Slovenského pohára Bardejov

KICKBOX Leon Hnúšťa

V sobotu 8.novembra 2014 sa v Bardejovskej športovej hale Mier uskutočnilo 1.kolo Katsudo Open ligy Slovenského zväzu kickboxu v sezóne 2014-2015, na ktorom sa zúčastnilo 227 štartujúcich pretekárov zo 17 klubov Slovenska a Poľska.
Vyvrcholením ligy bol záverečný galavečer profesionálnych zápasov v K1 a MMA, kde okrem borcov SZKB nastúpili aj reprezentanti Poľska a Ukrajiny.

Syndikovať obsah


X