Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Kľúčové kompetencie žiaka

...Výborné, zaujímavé,pekné, nápadité... To bolo hodnotenie učiteľov dopoludňajšej prezentácie (22.4.) žiakov 2.stupňa ku Dňu Zeme. Témy prezentácií boli: Voda, vzduch, oheň, les, globálne ekologické problémy.
Vystúpiť pred spolužiakmi s výstižnými informáciami k danej téme, použiť pritom rôznorodé formy a prostriedky, tak aby ich zaujali a vyjadriť svoj postoj k danej téme. O tom bola dopoludňajšia prezentácia. Víťazmi sú všetci žiaci, lebo zvíťazila tímová práca, kreativita a tvorivosť, o formovanie čoho sa postupne snažia naši učitelia. A výsledné poznanie žiakov? "Máme iba jednu krajinu, druhú nám nikto nedá"

Chráň svoju planétu ZEM!

 {den-zeme-msklokocova.JPG} „Zem to je planéta prezázračná.
Zelené lesy a modré mračná.
Ona nás na sebe rada nosí,
Chráňme ju, urobme pre ňu čosi!“

Takto sme si my deti z MŠ Klokočovej spolu spievali s kamarátkou žabkou Rózkou, ktorá uviazla v plechovke od piva a dobré dievčatko ju zachránilo v príbehu „ Poplach v lese“. Počas týchto dvoch týždňov sme sa dozvedeli všeličo o našej veľkej a krásnej planéte ZEM.

Pódium mladých tanečníkov

 {podium-mladych-tanecnikov.jpg} Dom kultúry Janka Francisciho Rimavského 22. apríla ožil džavotom, behom, krikom i tancom niekoľkých desiatok detí. Na piatom ročníku prehliadky mladých tanečníkov sa predstavili deti i mládež z tanečných odborov základných umelecckýcj škôl z okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota. Na pódiu sa striedali malí aj veľkí, tanečné štýly, rôznofarebné kostými a rôznorodá hudba.

VÝZVA č. 3/PRV/MAS/16 pre rozvoj cestovného ruchu

[img_assist|nid=1929|title=|desc=|link=none|align=left|width=100|height=75]Miestna akčná skupina MALOHONT, ktorej členom je aj mesto Hnúšťa, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implmentácie integrovanej stratégie rozvoja územia "Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme":
Výzva č.3/PRV/MAS/16 pre opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A v termíne od 22.04.2010 do 21.06.2010
Oprávnení koneční prijímatelia - predkladatelia

Minifutbalový večer Hnúšťancov

 {nove-ihrisko-v-hnusti-otvorene.jpg} Futbalovým zápasom Hnúšťanských žiakov a dorastencov sa vyskúšalo nové multifunkčné ihrisko, ktoré sme otvorili dňa 21. apríla 2010 po 27 dňoch jeho výstavby. (22.marca sme odovzdávali stavenisko, 9.4. sme mali hotovú stavebnú pripravenosť - popritom sme oslávili "Veľkonočné sviatky" - od 10. do 15. sme prečkali dažďové obdobie a dva dni - 16. a 17. apríla sme montovali ihrisko).

Detský hudobný festival 2010

 {detsky-hudobny-festival-2010.jpg} Je to súťažná prehliadka detských kolektívov a sólistov, zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru, ktorú pravidelne organizujú BBSK, GMOS v Rimavskej Sobote a MsKS v Hnúšti. Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti.

Syndikovať obsah


X