Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Sláva nášmu výletu, nezmokli sme a sme tu...

Aj takto sa ozýval spev z autobusu, keď sme sa my, deti z MŠ Klokočovej šťastne vrátili z celodenného výletu v prírode. Počasie nám naozaj prialo a my sme zažili kopec zážitkov, na ktoré budeme dlho spomínať. Poznávali sme krásy našej prírody v časti  klenovských vrchov - na Skorušine. Čerstvý vzduch, štebot vtáčikov, žblnkot potôčika, motýle, chrobáčiky a zvuk lesných zvierat nám spríjemňoval pobyt, keď sme sa hrali na malých bádateľov, ktorí objavovali tajomstvá lesa.

Mestské kúpalisko otvára letnú sezónu 2011 v piatok 17. júna

Na mestskom kúpalisku v Hnúšti je všetko pripravené na otvorenie letnej sezóny 2011. V piatok minulý týždeň bol vykonaný odber vzoriek bazénových vôd laboratóriom Mikrolab a po predložení vyhovujúcich výsledkov dnes v dopoludňajších hodinách hygiena povolila prevádzku mestského kúpaliska.

Technické služby zároveň zverejnili prevádzkový poriadok kúpaliska a cenník vstupného pre nadchádzajúcu sezónu:

150 rokov od prijatia Memoranda národa slovenského

Minulý týždeň sme si pripomenuli 150. výročie prijatia Memoranda národa slovenského. Napriek významnému jubileu sme si naň tu v Hnúšti a aj v Tisovci spomenuli veľmi potichu.

Optimalizácia edukačného procesu detí s viacnásobným postihnutím v ŠZŠ Hnúšťa

Naša škola vzdeláva deti s rôznymi typmi postihnutia. Vyučovanie týchto detí je veľmi náročné, keďže si vyžaduje individuálnejší prístup a aj špeciálne typy pomôcok oproti bežným základným školám.

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti dňa 22. júna 2011

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich

z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 22. júna 2011 t. j. v stredu o 15.00 hod.
do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

DEN DETÍ, ŠPORT, TANEC, ALE AJ SLADKÉ DOBROTY ...

Minulý piatok zorganizovalo občianske združenie KRASR pri priležitosti dňa detí peknú letnú akciu so športovými a kulinárskymi súťažami, ktorou spríjemnili popoludnie nielen deťom, ale aj ich mamičkám, ktoré sa do akcie zapojili a týmto spôsobom pripomenuli deň svojim deťúrencom.
Deti súťažili v dvoch družstvách a to v rôznych súťažných disciplínach ako v behu, v skákaní vo vreciach, v chôdzi s ping pongovou loptičkou, v stoličkovom tanci a iných zaujímavých súťažiach.

Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva

Koncepcia rozvoja mesta Hnúšťa v tepelnej energetike bola schválená uznesením č. 63/2006 na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 18.12.2006. V súlade s koncepciou je ďalší rozvoj v oblasti tepelnej energetiky orientovaný na obnoviteľné zdroje energie. Prvým krokom pre dosiahnutie stanovených cieľov je realizácia a dobudovanie centrálnej kotolne s využitím palivovej základne – drevnej biomasy.
Pre dosiahnutie tohoto cieľa je v roku 2011 plánovaná výstavba druhého kotla. Zvýšenie efektívnosti v oblasti distribúcie tepla sa dosiahne postupnou výmenou zastaralých, opotrebovaných rozvodov so zriadením domových odovzdávacích staníc priamo v jednotlivých odberných miestach tepla.

Syndikovať obsah


X