Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Mestská polícia: vyhodnotenie efektivity práce príslušníkov MsP za august 2010

Vyhodnotenie efektivity práce príslušníkov MsP za august 2010:

 {msp-vyhodnotenie-efektivity.png}

Kaleidoskop Mestskej polície - júl 2010

 {msp-kaleidoskop.jpg} - prvým evidovaným a riešeným prípadom v mesiaci júl bolo oznámenie občana, ktorý mal podozrenie z vykonávania nelegálnej finančnej zbierky a zneužívanie mena dobročinnej organizácie v centre mesta, pred obchodným domom a poštou v Hnúšti, ktorého sa mali dopúšťať dve dobrovoľníčky. Pri preverení udalosti na mieste mestská polícia zistila, že organizácia a aj verejná zbierka je povolená ministerstvom vnútra, je vykonávaná spôsobom v súlade so zákonom a k porušeniu zákona a ani podvodnému konaniu nedochádza

01.07.2010 o 21:30 hod. hliadka odpoludňajšej pracovnej zmeny zasahovala v miestnej časti Hačava – Skálie, kde opitý Emil L. urážal

Bacuľky - skončili nám prázdniny ...

 {baci.jpg} Po dvojmesačnom oddychu, predĺženom o nejaký ten týždeň, znovu ideme naštartovať svoje telá k odbúraniu leňošenia, stresu a nadváhy. Určite už každá pociťujete nedostatok nášho veselého spoločného cvičenia, radosti z pohybu, i zvláštnych tanečných kreácií. Stretneme sa teda 7. septembra 2010 v obvyklom čase, pre zábudlivé o 19,00 hod. v Zrkadlovej sále Domu kultúry Hnúšťa. Dovidenia. Cvičeniu zdar !!! Hilda Ginisová.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 225/2010 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil ich na 27.novembra 2010

Pre Mesto a Mestský úrad vyplývajú zo zákona o 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí povinnosti o ktorých Vás budeme na tejto stránke postupne informovať.

Centrum voľného času v Hnúšti: ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2010/2011

 {cvc.png}

Spoločensko-vedná oblasť:

Krúžky a kluby:

Krúžok umeleckého slova a žurnalistiky:

Príhovor riaditeľky CVČ v Hnúšti z príležitosti začiatku školského roka 2010/2011

 {cvc.png}

Vážení spoluobčania, milí hnúšťania a obyvatelia okolitých miest a dedín.

Čas dovoleniek a prázdnin sa rýchlo skončil a je potrebné znovu nastúpiť do práce a do školy. Pre nás dospelých je tu opäť neľahká úloha, zosúladiť pracovné a domáce povinnosti tak, aby sme ani jedny, ani druhé nezanedbávali. Určite nás neraz napadne, či máme dosť času na svoje deti, či sa im dostatočne venujeme, či nie sú v zlej spoločnosti, keď sa im my práve nemôžeme venovať, a čo vtedy práve robia.

Syndikovať obsah


X