Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole

 {stredna-odborna-skola.png} Chcete spoznať našu školu? ÁNO

Príďte k nám počas DŇA OTVORENÝCH DVERÍ

KEDY? 10. februára 2009 od 8.00 h do 15.00 h

Zoznámite sa s našimi študijnými a učebnými odbormi, učiteľmi, žiakmi,

spoznáte školu, odborné učebne, školské aktivity, atmosféru školy

INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

 {600px-Flag_of_the_President_of_Slovakia.svg.png} Mesto Hnúšťa

podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že :

  1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná

    v sobotu 21. marca 2009 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Návšteva z Poľska - začiatok spolupráce

 {spolupraca-z-polska.jpg} Primátor mesta Mgr. Michal Bagačka privítal včera na pôde Mestského úradu v Hnúšti päťčlennú delegáciu z Lwóweckého okresu v Poľskej republike, vedenú Lwóweckym starostom pánom Arturom Zychom. Účelom návštevy poľských priateľov bolo kontaktné stretnutie s vidinou nadviazania vzájomnej spolupráce v oblasti kultúrnej, športovej, cestovného ruchu a aj spolupráce vo výmene skúseností v činnostiach samosprávy medzi Mestom Hnúšťa a Lwówekom Ślaskim, ako aj širším regiónom na úrovni okresnej.

Čaša vína

 {z-case-vina.jpg} Stalo sa už tradíciou, že primátor mesta v novom roku pozýva na stretnutie s poslancami riaditeľov mestských podnikov, riaditeľky škôl, riaditeľov organizácií pôsobiacich na území mesta a podnikateľov. Tak to bolo aj 4. februára. So symbolickou čašou vína poďakoval všetkým prítomným za minuloročnú spoluprácu a poprial pevné zdravie do nového roku 2009 so želaním ďalšieho rozvoja priateľských vzťahov.

Stretnutie pozdravil svojou prítomnosťou aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Milan Murgaš, CSc., prednostka Obvodného úradu Mgr. Janka Uhrinová a medzi vzácnych hostí patril aj riaditeľ firmy Yura Comporation Slovakia pán SeungKil Park.

Upozornenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia.

[img_assist|nid=1299|title=|desc=|link=none|align=left|width=64|height=64]Upozorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia, že podľa §6 ods.4 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sú každoročne do 15. februára povinní nahlásiť mestu údaje potrebné pre určenie poplatku za znečistenie ovzdušia. Údaje môžu zaslať na pripojenom tlačive.

VK Iskra: program majstrovských stretnutí na február 2009

PROGRAM NA FEBRUÁR 2009

 {hala-a-vk-iskra-logo.png}

7.2..2009 - sobota

Mestská športová hala

9.oo hod M SR OS staršie žiačky I.trieda
VK Iskra Hnúšťa A - MŠK Liptovský Hrádok

Majstrovstvá oblasti stred - staršie žiačky II.trieda
VK Milanotrade Banská Bystrica- VK Iskra Hnúšťa B

Prehľad najčastejších poplatkov v štátnej správe

V nasledovnej tabuľke uverejňujeme zoznam najčastejších poplatkov, s ktorými sa občan môže stretnuť v štátnej správe:

Syndikovať obsah


Naše mesto kliká zodpovedne.sk

Akcie

Crystal voices a ich hostia, ktorí prispeli svojím umením do programu koncertu Daniel Iskra a Band...
24.10.2014 - 18:30
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
31.10.2014 - 23:59
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2014. V prvom stlpci sú dátumy...
19.12.2014 - 16:00
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X