Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Bedmintonista Martin Vrbinský v Prešove potvrdil, že momentálne je jednotkou na Slovensku

 {bedminton.jpg} Dňa 22. januára 2011 sa uskutočnil celoslovenský turnaj v bedmintone žiakov v kategórii U-11 v Prešove. Za CVČ a bedmintonový klub ZŠ NR Hnúšťa sa súťaže zúčastnili dvaja hráči, a to Martin Vrbinský a Lukáš Benko.

VZN Z1 - fotovoltaická elektráreň

Zmena č.1 všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa - Územný plán

Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa Mestského bytového podniku Hnúšťa ,s.r.o

MESTO HNÚŠŤA

v zmysle

§ 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

 

v y h l a s u j e

 

Pozvánka na organový koncert

 {organ-220.jpg} Rímskokatolícky farský úrad v Hnúšti Vás pozýva na organový koncert, ktorý sa uskutoční pri príležitosti ukončenia generálnej opravy organu dňa 30. januára 2011 v Rímskokatolíckom kostole Povýšenia svätého kríža o 11.30 hodine. Na organe bude hrať Pavol Dudík ( www.organista.tym.sk ).

Kaleidoskop Mestskej polície - december 2010

 {msp-kaleidoskop.jpg} 01.12.2010 dopoludnia, na základe telefonického podnetu občana hliadka MsP vykonala výjazd do Hačavy, kde trojica držiteľov psov zabúdala na svoje povinnosti stanovené nielen VZN mesta, ale aj súvisiacim zákonom o podmienkach držania psov. Po stotožnení držiteľov psov boli traja previnilci Oľga E., Darina T. a Jarmila P. riešení blokovými pokutami

Stolnotenisové popoludnie v Centre voľného času v Hnúšti - pozvánka

Riaditeľka Centra voľného času v Hnúšti pozýva všetky deti na stolnotenisové popoludnie, ktoré sa uskutoční dňa 28. januára 2011 o 14,00 hod v ZŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti, a to vo vestibule pri riaditeľni. Na prezutie si prineste športovú obuv.

Asistent projektového finančného manažéra pre projekt „Terénna sociálna práca"

 {tsr-loga.jpg}

MESTSKÝ ÚRAD, Hnúšťa

VÝZVA

zákazka, s nízkou hodnotou

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na poskytnutie služby s názvom

Syndikovať obsah


X