Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Projektový manažér pre projekt „Terénna sociálna práca"

 {tsr-loga.jpg}

MESTSKÝ ÚRAD, Hnúšťa

VÝZVA

zákazka, s nízkou hodnotou

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na poskytnutie služby s názvom

Telocvičňa v Hrachove ožila ...

 {badminton-01-120.jpg} 22.1.2011 sa konal v Hrachove bedmintonový turnaj GP B U-13 a U-15. Zúčastnili sa ho hráči zo 7 slovenských klubov – Hrachovo, Klenovec, Lučenec, Lubeník, Zvolen, ATU Košice a Hnúšťa. Hralo sa v dvoch kategóriách. V kategórii U-13 1.miesto obsadil Vladan Pevný (Hnúšťa) pred Marekom Trnavským (Družstevník Klenovec) a V. Hruškom (Hrachovo).

Centrum voľného času

PORIADOK ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

2% z dane v prospech DEDESA

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poukázanie 2 % z dane v prospech našej organizácie, čím pomôžete dobrej veci a spravíte dobrý skutok pre deti, ktoré si bez pomoci bežnej väčšinovej spoločnosti nemajú šancu vydobyť svoje miesto v spoločnosti a v jej živote.

DEDESO - poďakovanie

 {dedeso-cinnosti-120.jpg} Občianske združenie ATHÉNA a klienti Denného detského stacionára – DEDESO, ďakujú zamestnancom Základnej školy Klokočova v Hnúšti, ktorí v spolupráci s Mestom Hnúšťa už po štvrtý krát zorganizovali charitatívne podujatie NIE SI SÁM – predaj vianočnej kapustnice a medovníkov.

Oslavy 66. výročia oslobodenia mesta Hnúšťa

 {dscf8097-120.jpg} Pri príležitosti 66. výročia osláv oslobodenia mesta Hnúšťa pri pamätníku na námestí pred poliklinikou sa konala pietna spomienka s kladením vencov, ktorú už tradične organizuje mesto Hnúšťa a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.

Syndikovať obsah


X