Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Kino Rimava - ako ďalej?

ÚVOD

Nie je potrebné opísať zrod kina z pohľadu histórie vzniku kinematografu a filmu z 28. 12. 1895, kedy bratia Lumiérovci predviedli v Indickom salóne Parížskeho Grand Café prvé predstavenie bežiacich obrázkov platiacim návštevníkom.

Nie je potrebné porozprávať historické súvislosti prvých filmových predstavení v hnúšťanskom Hoteli Centrál (dnes Mestský úrad), kedy za klavírneho doprovodu kľukou kinematografu točil pán Slovák.

Čin vandalov zatiaľ bez trestu

Pol storočia uplynulo, kým sa podarilo nad Hnúšťou opäť vztýčiť najstarší kresťanský symbol - kríž. Veriaci vtedy vyjadrili nádej, že tento kríž už nikdy nikomu nebude prekážať...

Nestalo sa tak, a na konci roka došlo k poľutovaniahodnému činu nateraz neznámych vandalov, k poškodeniu kríža.

SOŠ Hnúšťa ponúka veľmi aktuálny študijný odbor

SOCIÁLNO – VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK

Aká je to profesia?

Sociálno-výchovný pracovník je profesia, ktorá sa zameriava na profesionálne poskytovanie pomoci a výchovy človeka, rodiny, skupiny a komunity.

Valentínsky večierok v Centre voľného času v Hnúšti - pozvánka

Centrum voľného času v Hnúšti pozýva mládež a starších žiakov na večierok z príležitosti sviatku Valentína.

Večierok sa uskutoční v pondelok 14. februára 2011 v priestoroch CVČ na Nábreží Rimavy č. 457. Začiatok je o 15,00 hodine.

Návrh programového rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2011-2013

Rozpočet na rok 2011 bol navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 6 604 578 €.
Bežný rozpočet bol navrhnutý s prebytkom 2 493 351 €.
Kapitálový rozpočet bol navrhnutý so schodkom 2 781 596 €.

Syndikovať obsah


X