Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

PÍSMO NAŠE KAŽDODENNÉ

Písmo - ideálny spôsob na uchovávanie informácií. Používame ho každodenne a je znakom našej vyspelosti. História jeho vzniku siaha do dávnych čias.

Písmenko na cestách 5

Cieľom PIATEJ CESTY Písmenka, po vzore Mateja Hrebendu, bola 30.3.2011 Materská škola v Rimavskom Brezove.

Písmenko na cestách 4

ŠTVRTÁ CESTA. 30.3.2011. Smer Materská škola v Rimavských Zalužanoch. Dobre sa nám kráčalo. Slniečko nás pohládzalo svojimi lúčmi a sľubovalo veľmi pekný deň. A veruže aj bol.

Mestské zastupiteľstvo 004

Číslo MsZ: 
4
Dátum rokovania: 
23.03.2011 - 15:00 - 17:30

 {msz-2011-3.jpg} Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti zvolané dňa 23. marca 2011 na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich.

Kolektív ZPOZ s prednostkou MsÚ

Kolektív Zboru pre občianske záležitosti sa v poslednú marcovú stredu stretol v obradnej sieni MsÚ s Ing. Annou Tóbikovou.

AHA, SVET!

Vesmír, podmorský svet, ľudské telo, história, veda a technika, ríša zvierat a mnohé iné zaujímavosti. Všetko, čo sa snažia objaviť zvedavé deti.

Regionálna prehliadka programov ZPOZ

Regionálna rada Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Mesto Hnúšť

Syndikovať obsah


X