Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}
Voľby do orgánov samosprávy 2014

Na čele Hnúšte stáli...

 {primator-symbol.png}

Dnes je to úplne jednoduché. Primátora si volíme pravidelne každé štyri roky z kandidátov, ktorí sa riadne zaregistrujú. No nebolo tomu vždy tak.

Dedičné richtárstvo bolo v stredoveku určite dôležitým faktorom rozvoja lokality, no postupom času sa stávalo príťažou. Veď nie každý príslušník rodu mal organizačné schopnosti a obec pod ich vedením stagnovala. Nezriedka sa stalo, že rod vymrel alebo zemepán danej obce dedičné richtárstvo - škúltéciu od jej vlastníkov odkúpil.

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti dňa 26. januára 2011

 {velka-zasadacka-msu.jpg} Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti dňa 26. januára 2011 t. j. v stredu o 15.00 hod. do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

ZUŠ 50: piata päťročnica

 {zus-noty.jpg} Po dvadsiatich rokoch založenia ĽŠU, v školských rokoch 1980/81 – 1984/85 kolektív školy tvorili: Beáta Brožová, Gizela Gáborová, Agnesa Górászová, František Ďurkovič, Peter Ličko, Mária Vojenčiaková, Gabriela Rufusová a Ondrej Bacík. Vyučovala sa hudobná teória, hra na klavíri, husliach, akordeóne a výtvarná výchova.

V hudobnom odbore sa žiaci naďalej zapájali do súťaží MŠ SSR pre ĽŠU a Melódie priateľstva. Na okresnom kole výrazný úspech zaznamenali v roku 1983 klaviristi Ľubomír Šramo

Dve akcie v jeden deň na ZŠ Nábrežie Rimavy...

 {2akcie.jpg} Krstenie kalendára 2011 v ŠKD.
Školská družina krstila aj v tomto roku nový kalendár. Ako inak? Samozrejme že športom, súťažami a veselou zábavou. Deti neprekvapila žiadna náročnejšia disciplína a zmerať si sily s kamarátom bol super zážitok. Svoju obratnosť ukázali štvrtáci, tretiaci, druháci a nedali sa zahanbiť ani prváci. Kalendár je pokrstený a môžu sa z neho trhať stránky veselých a krásnych ubiehajúcich dní v roku.

Pozvánka na spomienkové oslavy 66. výročia oslobodenia mesta Hnúšťa

V piatok 21. januára 2011

Syndikovať obsah


Naše mesto kliká zodpovedne.sk

Akcie

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
31.10.2014 - 23:59
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
30.11.2014 - 23:59
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2014. V prvom stlpci sú dátumy...
19.12.2014 - 16:00
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X