Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Medzinárodný deň detskej knihy

2.apríl sa od roku 1967 slávi ako Medzinárodný deň detskej knihy, ktorý bol vyhlásený Medzinárodným výborom pre detskú knihu (International Board on Books for Young People – IBBY).

Vynášanie Moreny v ZŠ na Nábreží Rimavy

Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol na území Slovenska oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Jednou z nich, ktorá má korene ešte v predkresťanskom období, je vynášanie Moreny, slamenej figuríny odetej do ženských šiat. Morena symbolizovala slovanskú bohyňu zimy a smrti. Ľudia ju nosili po dedine a nakoniec podpálil a hodili do potoka. Verili, že takto odoženú od seba choroby, ba aj smrť.

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Július Spargel
Mgr. Jozef Krnáč
Martin Grlačka
Veronika Grlačková
Ivan Bobák
Jaroslav Janoštiak
Veronika Kaločaiová

Dotácie z rozpočtu mesta Hnúšťa na rok 2017

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti uznesením č. 29/379/2017 zo dňa 27. 2.

Vynášanie MORENY v Striežovciach

Pre tých, ktorí chcú odprevadiť zimu spolu s detičkami z Detského folklórneho súboru Zrkadielko a ženskou speváckou skupinou Skaliny pôsobiacimi pod Mestským kultúrnym strediskom v Hnúšti:
Gemersko - malohontské osvetové stredisko, o. z. Striežovské zvony v spolupráci s Obcou Hrušovo
Vás pozývajú na podujatie Vynášanie Zimy - Marienky, 02. apríla 2017 od 13:00 v Striežovciach.
Vzdelávacia aktivita, prezentujúca zvyky na Smrtnú nedeľu sa realizuje v rámci projektu Čarovná studnička,
ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Pozvánka Kina Rimava

Dlhoočakávaný film Mela Gibsona s vynikajúcim hodnotením môžete vidieťaj v Kine Rimava.
Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu
Životopisný/Vojnový/Historický/Dráma
Réžia: Mel Gibson

Pomôžme si navzájom

Nadácia Tesco vyhlásila druhé kolo grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorého cieľom je podporiť všetky dobré projekty zamerané na zlepšenie prostredia, ktoré nás obklopuje a v ktorom žijeme.

Projekt našej školy „Pomôžme si navzájom“ postúpil do druhého kola grantového programu, kde projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov spoločnosti Tesco získajú v jednotlivých regiónoch podporný grant. Dôvodom nášho zapojenia sa do tohto projektu bolo obnovenie a zveľadenie priestranstva v okolí našej školy za pomoci komunitnej spolupráce a tým vytvorenie trvalej hodnoty, ktorá by ostala aj pre ďalšie generácie detí. Našou snahou je vybudovať príjemné prostredie pre trávenie voľného času, deti a verejnosť vychovávať k ochrane životného prostredia, k pestovaniu verejnej zelene, zdôrazňovaniu dôležitosti separácie odpadu a uplatňovania ekologického myslenia a správania sa v každodennom živote. Ďalšou úlohou je podporiť participáciu verejnosti – rodičov, starých rodičov a pedagógov na zveľaďovaní životného prostredia prácou dobrovoľníkov.

Syndikovať obsah


Konto - prihlásenie

Naše mesto kliká zodpovedne.sk

AgenturaPreRozvojGemera
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X