Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Darujte 2% deťom

Združenie rodičov Materskej školy Nábrežie Rimavy 447 v Hnúšti

sa uchádza o 2% z ročnej dane

Ak ich chcete venovať tejto škole v prospech našich detí, príslušné tlačivá nájdete u triednych učiteliek. Na daňový úrad ich následne po vyplnení môžete odniesť sami, alebo ich opäť priniesť do materskej školy a my sa o ich správne doručenie postaráme.

Stanislava Vetráková
štatutár ZRŠ

Pozn.: Potrebné dokumenty v prílohe.

III. liga muži : 9. kolo : Detva nadalej v čele , Hnúšťanci plesali.

Volejbalovy Klub ISKRA Hnusta16.2.2007 o 19.15 VK Detva - VK Tisovec 3 : 0, (17, 20,18) 60 min. 3 : 0, ( 18, 21, 19) 65 min.

Zostavy:
VK Detva : Krnáč F, Kollárik, Solin, Antálek, Schmidt, Porubsky
VK Tisovec : Liptak, Oravec, Jamrich, Mauer, Novacek, Kery, ( Mixtaj )

Zápas od začiatku držali pevne v rukách domáci a súperovi nedovolili uhrať ani set. Tým si potvrdili prvú priečku v tabuľke.

Zápas VK Polar Veľký Krtíš - VK Iskra Hnúšťa sa neuskutočnil, pre spoločenské povinnosti hnúšťanov. V Hnúšti sa zúčastnili vyhlasovania najlepších športovcov mesta a potom aj plesu športovcov. Zápas sa odohrá v termíne určenom na dohrávky t.j. v piatok 2.3.2007.

Povesti - lit.hodina

Povesti
14.2.2007

Ľudová pamäť zaznamenáva rozličné udalosti, sleduje ako ľudia splnili v nich svoju úlohu, ako sa vo svojej situácii
zachovali a s odstupom času si niektoré z nich pripomína v povestiach. Prostredníctvom povesti Vanda z Hradovej z knihy Márie Ďuríčkovej: PANENSKÁ VEŽA NA DEVÍNE sa žiaci 5.ročníka ZŠ na Nábreží Rimavy ocitli v časoch keď bola Hradová v rukách jiskrovcov.

Jozef Cíger Hronský

Budkacik a Dubkacik
14.2.2007
Budkáčik a Dubkáčik, dve postavičky z rovnomennej knihy Jozefa
Cígera Hronského, sprevádzali literárnu hodinu so žiakmi 4.ročníka ZŠ na Nábreží Rimavy. Cez ich dobrodružstvá spoznávali rukopis autora i jeho neľahký životný príbeh.

Hnúšťanské družstvá na Hnúšťanskom akorde

Hnustansky akord Základnú umeleckú školu v Hnúšti na krajskom kole vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ na Slovensku v predmete hudobná náuka, ktoré sa konalo tento rok vo Fiľakove, reprezentovali 13.2.2007 družstvá v B kategórii (P.Migaľová, D.Mareková, M. Koncošová) a v C kategórii (M.Kretová, Z.Ivanová, E.Trnavská). Ich dobré umiestnenie na 3. a 2. mieste sprevádzalo maličké sklamanie, nakoľko do celoslovenského kola postúpili iba víťazi krajských kôl.

Prvé krajské kolá Hnúšťanského akordu majú víťazov

Cena Hnustansky akordV Banskobystrickom kraji sa krajské kolo konalo v utorok 13.2.2007 v ZUŠ Fiľakovo. Víťazmi v A a C kategórii sa stali trojčlenné družstvá z Krupiny, v B kategórii sa do celoslovenského kola prebojovalo družstvo z Novej Bane.

V Košickom kraji si postup do celoslovenského kola vybojovali družstvá nasledovne:
A kategória - ZUŠ Spišská Nová Ves
B kategória - ZUŠ Veľké Kapušany
C kategória - ZUŠ Michalovce

V Bratislavskom kraji postúpili:

Priaďme že len priaďme

MS Nabrezie Rimavy a Priadky
Ľudové zvyky a tradície sa pripomínajú preto, aby sa nezabúdalo na časy keď sa ľuďom žilo síce ťažko, ale vedeli si svoj život spríjemniť zábavou, spevom a tancom. Nosili krásne vyšívané kroje, iné na robotu, iné na zábavu. My sme dnes v našej škôlke ukázali deťom gemerský kroj, skromne zariadenú izbietku a pradenie na kolovrátkoch – „Priadky“
Pani učiteľky – „priadky“ priadli na kolovrátkoch a spievali krásnu pesničku „Priaďme že len praďme...“ Jedna z nich – prísna gazdiná, nechcela pustiť dievky na tancovačku a vysvetľovala im, že prvoradá je robota, až potom zábava. A tak dievky, ktoré sa chceli zabávať museli najskôr pozametať izbietku pospevujúc si pieseň „Hore dedinou...“, oprať plátno, pričom šantili a spievali pieseň „Prala som ja na potôčku ...“

Syndikovať obsah


X