Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

„Knižnica – dom plný kníh“ - realizujeme úspešný projekt

Hlavným zámerom projektu je obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva prostredníctvom akvizičnej činnosti knižnice so zreteľom na územný dosah jej pôsobnosti a to nákupom knižničného fondu.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE na umiestnenie stavby: „Hnúšťa, vybudovanie prehrádzok na toku Burianka“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE na umiestnenie stavby: „Hnúšťa, vybudovanie prehrádzok na toku Burianka“

Rok v detskom folklórnom súbore Zrkadielko

Opätovné oživenie činnosti detského folklórneho súboru Zrkadielko bolo úspešné. V septembri minulého roka, zápisom približne 50 detí, sa to všetko začalo a pokračovalo celý školský rok.

Pozvánka na rokovanie MsZ v Hnúšti dňa 22.8.2016.

Primátor mesta
H n ú š ť a
V Hnúšti dňa 12.8.2016

P o z v á n k a

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 22. augusta 2016 t. j. v pondelok o 15.00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

Pozvánka letného Kina Rimava

Už tento piatok 12. augusta 2016 opäť premietame v letnom kine na amfiteátri v Hnúšti. Tentokrát to bude komédia STÁŽISTA. Premietanie začína o 21:00 hod.

Správa z kontroly č.6/2016 - prepočítavanie režijných nákladov v MŠ ŠJ Nábrežie Rimavy

Správa z kontroly č.6/2016 - prepočítavanie režijných nákladov v MŠ ŠJ Nábrežie Rimavy

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Lucia Belicová. Podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/98 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

Syndikovať obsah


X