Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 8.6.2015

Primátor mesta
H n ú š ť a
V Hnúšti dňa 4.6.2015

P o z v á n k a

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 8.6. 2015 t. j. v pondelok o 15.00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

„DEŇ DETÍ S VÍLOU“

V MŠ Klokočova sa MDD – deň plný detských radostí niesol v príjemnej pohodovej a radostnej atmosfére. V školskej záhrade nás privítala víla Beatrix.

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Peter Kušpál
Jaroslav Mandžár

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka

Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa na 2. polrok 2015

Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa na 2. polrok 2015

NOC HUDBY

V piatok 19.

Šachový turnaj

MsKS v Hnúšti srdečne pozýva všetkých priaznivcov šachu na amatérky, priateľský šachový turnaj do altánku mestskej knižnice vo štvrtok dňa 25.júna 2015.
Registrácia prebieha od 14.30 do 15.00 hod.

Syndikovať obsah


X