Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Ervín Sendrei. Podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/98 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

Asfaltovanie parkoviska na ulici 1. mája pri bytovke 909 a ulice Kotlištskej

Týmto oznamujeme občanom, že v dňoch 19.9.2016 (pondelok) v čase od 07:00 hod. a 20.9.2016 (utorok) do odvolania sa bude realizovať asfaltovanie parkovacích plôch pri bytovom dome súp. č. 909 na ulici 1. mája. Prosíme občanov, aby dňa 16.9.2016 do 7:00 hod. uvoľnili tieto parkovacie plochy, aby bolo možné pripraviť parkovisko na asfaltovanie.
Na parkovanie je možné počas realizácie asfaltovania a uzávierky parkoviska využiť iné voľné plochy (aj zelené).
V dňoch 19.9.2016 (pondelok) v čase od 07:00 hod. a 20.9.2016 (utorok) do odvolania sa bude asfaltovať aj ulica Kotlištská v úseku od ulice 1. mája po Technické služby.

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Andrej Cibuľa
Miroslav Sojka
Erika Grlačková

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Nábor na detský divadelný súbor

Aj tento školský rok Mestské kultúrne stredisko otvára pre vaše deti Detský divadelný súbor Kukátko s režisérom Róbertom Miklom.
Prvé stretnutie bude v stredu 14.septembra 2016 o 15:00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry v Hnúšti.
Detský divadelný súbor je určený pre všetky deti vo veku od 8-15 rokov.
Tešíme sa na Vás :)

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 19.9.2016.

Primátor mesta
H n ú š ť a
V Hnúšti dňa 12.9.2016

P o z v á n k a

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 19.9.2016 t. j. v pondelok o 15.00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

Pozvánka Kina Rimava

Nenechajte si ujsť akčný film HARDCORE HENRY, ktorý je ako prvý film na svete natočený od úplného začiatku až do konca z pohľadu prvej osoby - presne ako počítačové hry, ktoré sú hlavnou inšpiráciou. Príďte v stredu 14.09.2016 o 18:00 hod. do Kina Rimava v Hnúšti a pozrite si všetko z pohľadu hlavného hrdinu...vlastne nie...hlavným hrdinom budete vy :-)
Vstupné: 2 €
----------------------------

Zápis do záujmových útvarov CVČ v Hnúšti

Čas uzávierky odovzdávania žiadostí do CVČ sa blíži.

Syndikovať obsah


Konto - prihlásenie

Naše mesto kliká zodpovedne.sk

AgenturaPreRozvojGemera
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X