Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Zber nebezpečného odpadu

Dňa 20.5.2017 (v sobotu) sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Tento bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý je uvedený v prílohe.

Environmentálne dni

Deň vody a deň zeme - nielen v tieto dva dni sme sa na škole - v Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti venovali životnému prostrediu.

Biológia vážne

Žiaci Gymnázia Mateja Hrebendu z tretej A triedy Milan Kyseľ, Daniel Šebo, Dominik Majdan a Lucia Hedvigová sa v mesiaci apríl zúčastnili okresného kola biologickej olympiády kategórie E v odbore geológia a botanika. M.Kyseľ obsadil 1.miesto, D.Šebo 2.miesto a D.Majdan 3.miesto v odbore geológia a postúpili do krajského kola. Lucka Hedvigová skončila na 3.mieste v odbore botanika. Krajské kolo biologickej olympiády sa konalo 3. mája v Banskej Bystrici, kde boli naši žiaci veľmi úspešní. D.Šebo obsadil 2.miesto, M. Kyseľ sa umiestnil na 3.mieste a D.Majdan na 7.mieste.

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Petronela Svinčiaková
Tomáš Olšiak
Roman Bača
Viera Šnircová
Stanislav Tomčík
Maroš Szajko

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v splnomocnenom zastúpení ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo podal dňa 25.4.2017 na tunajší stavebný

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Hnúšťa za rok 2016

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Hnúšťa za rok 2016

Pripravený do praxe znamená byť úspešný

Pripravený do praxe znamená byť úspešný!
Doplňte si vedomosti v odbore v Strednej odbornej škole v Hnúšti, overte si prax a s maturitným vysvedčením môžete nastúpiť na akúkoľvek pozíciu v kovovýrobe a strojárskom priemysle, nábytkárskej firme, alebo si napríklad zriadiť vlastný krajčírsky salón. Nové poznatky a vyššie vzdelanie vo vašom odbore vám pomôžu získať perspektívnejšie a výhodnejšie pracovné miesto vo firme, alebo si založiť vlastnú živnosť.

Syndikovať obsah


Konto - prihlásenie

Naše mesto kliká zodpovedne.sk

AgenturaPreRozvojGemera
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X