Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ján Belica. Podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/98 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

Mestské zastupiteľstvo 028

Číslo MsZ: 
28
Dátum rokovania: 
30.01.2017 - 15:00 - 17:30

Zápis z 28. zasadnutia MsZ v Hnúšti konaného dňa 30.1.2017. 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa za rok 2016

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa za rok 2016

Správa z kontroly č. 17/2016 - kontrola auto prevádzky v podmienkach MsÚ Hnúšťa

Správa z kontroly č. 17/2016 - kontrola auto prevádzky v podmienkach MsÚ Hnúšťa

Správa o kontrole č. 16/2016 vykonanej v Základnej umeleckej škole Hnúšťa

Správa o kontrole č. 16/2016 vykonanej v Základnej umeleckej škole Hnúšťa

Výstava fotografií - Malohont mojimi očami

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti v spolupráci s miestnou akčnou skupinou Malohont vás srdečne pozýva na výstavu fotografií Malohont mojimi očami.

1. kolo Open ligy v Kick – Boxe – Košice 2017

Dňa 21.01.2017 sa Kick – Boxeri Centra Volného Času zo športového klubu Leon Hnúšťa zúčastnili 1. kola Open Ligy v meste Košice, kde zápasili v štýloch Lightcontact a Kicklight.
Za účasti 22 klubov zo Slovenska a Ukrajiny a 209 pretekárov sa naši športovci nestratili a po kvalitnej príprave doviezli domov šesť bronzových a jednú striebornú medailu.

Syndikovať obsah


Konto - prihlásenie

Naše mesto kliká zodpovedne.sk

AgenturaPreRozvojGemera
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X