Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Výberové konanie na funkciu riaditeľ / riaditeľka MsKS Hnúšťa

MESTO HNÚŠŤA, v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v y h l a s u j e VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľ /riaditeľka /štatutárneho orgánu/ Mestského kultúrneho strediska, príspevkovej organizácie mesta Hnúšťa. Názov zamestnávateľa: Mestské kultúrne stredisko, adresa: Hnúšťa Rumunskej armády č. 195, obsadzovaná funkcia: riaditeľ/riaditeľka príspevkovej organizácie /štatutárny orgán/

Výberové konanie na oddelenie výstavby, ÚP a RÚ

Mesto Hnúšťa v zastúpení primátorom mesta Mgr. Michalom Bagačkom, podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie - pracovnej pozície: vedúci/vedúca oddelenia výstavby, územného plánovania a rozvoja územia Mestského úradu v Hnúšti

Oznámenie o doručení úradnej zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje,že

Ondrej Lazi

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta: úradná zásielka

Pozvánka na Slávnostnú spomienku 70. výročia

MESTO HNÚŠŤA, Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti a Miestny odbor Slovenského Zväzu protifašistických bojovníkov v Hnúšti, Vás pozývajú na

S L Á V N O S T N Ú S P O M I E N K U
70. výročia oslobodenia mesta Hnúšťa
dňa 23. januára (v piatok) pred pamätník SNP na námestí Janka Francisciho.
Program :
od 08:30 hod. premietanie filmu o II. sv.vojne - kinosála MsKS
10:30 Pietny akt kladenia vencov :
- Hymna Slovenskej republiky
- Čestná salva Ozbrojených síl SR
- Báseň
- Slávnostný príhovor
- Piesne v podaní speváckej skupiny Skaliny FS SINEC Hnúšťa
- Prijatie hostí primátorom mesta Hnúšťa

Ponuka psíka na adopciu

Mestská Polícia pri MsÚ v Hnúšti ponúka psíka na adopciu. Pes odchytený v meste Hnúšťa dňa 16.01.2015, Ide pravdepodobne o yorkshirskeho teriera bielej farby.

POĎAKOVANIE

V októbri minulého roku sme sa rozhodli osloviť fotografku Petru Rapčanovú s ponukou na spoluprácu, nakoľko sme cítili potrebu dostať sa viac do povedomia miestnej komunity a tak zviditeľniť prácu náš

Syndikovať obsah


X